Frakt med Bring fra kr. 41

Fri frakt for ordre over kr. 3000

Vi sender fra lager i Moss

Rabattkode: VelkommenUNOVITA10

Automatisk kvantumsrabatt

Om våre målsetninger og arbeidsmetoder

Uno Vita AS |

Velvære er en naturlig tilstand

Målsettingen for opprettelsen av Uno Vita og Klinikk for integrert medisin
Uno Vita AS startet Klinikk for integrert medisin i 2010 med ett hovedformål: å hjelpe mennesker med helseproblemer som opplever å ikke få god nok hjelp andre steder. Selskapet Uno Vita forhandler helsefremmende produkter for å kunne levere gode tilskudd og utstyr til hjemmebrukere og klienter som ønsker høy kvalitet og god effekt. I dag er dette en selvstendig virksomhet, og selskapet har opptil 400 effektive helsefremmende produkter blant annet i sin nettbutikk: shop.unovita.com. Selskapet leverer varer primært til forhandlere og klinikker i Norge, men utvider for tiden til omkringliggende land. I begynnelsen var vareleveranser en støttetjeneste til klienter i klinikken som ikke fant tilsvarende produkter i Norge.

Klinikk for integrert medisin er opptatt av hele mennesket og en helhetlig tankegang omkring god helse. Vi benytter dokumentert effektivt elektromedisinsk behandlingsutstyr som er CE-godkjent, og som kombineres med råd om helsefremmende kost, kosttilskudd og livsstilsendringer. Dette gir (som oftest) konstruktive synergieffekter og en bedret helsetilstand generelt. Vi er opptatt av din kropps funksjonelle tilstand. Et eksempel på en funksjon er kroppens behov for å kunne skille ut avfallsstoffer på en effektiv måte (dette krever en god nyre- og leverfunksjon med mer). Når avfall og giftstoffer akkumuleres i kroppen, er dette en belastning på den totale helsen. En annen funksjon er fordøyelsen. Fungerer ikke den, «fungerer ingen ting», noe de fleste av oss er godt kjent med.

Hva er vår definisjon av integrert medisin? Med integrert medisin mener vi en kombinasjon av skolemedisin og komplementær/alternativ medisin. Klinikken bruker metoder hvor det finnes vitenskapelig dokumentasjon på sikkerhet og effekt. Klinikk for integrert medisin benytter moderne, medisinsk CE-godkjente elektromedisinske apparater som understøtter kroppens naturlige helbredelse. Målingene som utføres, har til hensikt å avdekke årsakene til helseproblemene i et helhetlig perspektiv. Det er essensielt å finne roten/årsaken til problemene (for eksempel hvorfor spenningen er lav).


En typisk klient er en person med flere helseplager (gjerne kroniske). Mange klienter opplever gjerne at det skolemedisinske helsevesenet har et begrenset og lite helhetlig tilbud til dem, og derfor søker de andre steder. De opplever gjerne at legen eller sykehuset ikke er av den oppfatning at ernæring, kosttilskudd, vitaminer, trening og effektiv elektromedisinsk behandling har vist seg å kunne bedre helsetilstanden for mange. Vi har også gode resultater med smertetilstander og mindre skader som ikke krever operasjon, og med personer som ønsker å optimalisere sin helse eller tenke forebyggende. Integrert medisin er en ypperlig støtte også for de som ønske å unngå skader og utbrenthet.


Elektromedisinsk behandling er et essensielt behandlingsprinsipp vi tilbyr alle klienter. Dette kan forenklet forklares slik: Alle cellene i kroppen har en ladning (elektrisk potensial). Cellene i kroppen vår kan sammenliknes med batterier som lagrer «strøm». Evnen til å transportere næringsstoffer, mineraler og andre ladde partikler er avhengig av at det er strøm på batteriet. Er spenningen lav, blir funksjonen til cellen dårligere. Ved å stimulere cellemembranene og ionebevegelser (ladde partikler) kan utvekslingen av stoffer stimuleres (blant annet den viktige natrium–kalium-pumpen). Cellenes evne til å kommunisere, repareres og bygge nye celler forbedres når ladningen er riktig. En typisk effekt av behandlingen (og noe av det første man merker) er gjerne reduksjon av smerter.

Elektromedisinsk behandling ligger tett opp til naturens egen terapi. I naturen blir vi blant annet annet eksponert for helsefremmende sollys, naturlige elektromagnetiske felter fra jorden, negativt ladde ioner i luften med mer. Dette er elektromagnetiske fenomener.

Hva ligger så i begrepet elektromedisinsk behandling? Med det mener vi en behandling som styrker og forbedrer kroppens egenskaper, og som har vist seg svært effektiv på mange områder. Det høres mystisk ut, men la oss for eksempel tenke på rød og infrarød lysterapi. Dette er et spekter av lys (elektromagnetisk utstråling) fra solen som ikke har noen skadelige effekter. Resultater fra NASAs grunnforskning frem til i dag viser at denne typen lysterapi kan bidra til bedre blodsirkulasjon, mindre smerter, bedre energiproduksjon (økt ATP-produksjon), bedre hjertefunksjon med mer. En annen form for elektromedisinsk behandling er ulike former for pulserende magnetfeltterapi (forkortet PEMF). Klassisk PEMF har dokumentert god effekt på muskel- og skjelettplager, gir bedre blodsirkulasjon, reduserer smerter, bidrar til økt energiproduksjon og mye mer.

NeoRhythm er et spennende apparat som blant annet brukes til å redusere stress. Apparatet er i velværeklassen og har vist seg effektivt i å redusere stress (gir stort sett resultater etter 16 minutters bruk), bedre søvnen med videre, og er en variant av PEMF som kalles rTMS (transkranial magnetisk stimulering). I den kjente medisinske databasen PubMed (som brukes av skolemedisinere og andre) finner man over 10 000 studier som viser god effekt av denne teknologien.


Klinikken har 5–6 ulike elektromedisinske apparater vi kan bruke i en helhetlig behandling med god generell effekt. Det er blant annet lysterapi, fullspektrums infrarøde badstue, PEMF, ioneinduksjonsterapi, mikrostrømmer med mer. En del av de profesjonelle apparatene er kostbare og er derfor best egnet for klinikker. Uno Vita AS leverer rimeligere, effektive og enkle apparater til hjemmebruk.


The medicine of the future will consist of, among other things, electromedical treatment. This form of treatment is becoming very popular and

Fremtidens medisin vil bestå av blant annet elektromedisinsk behandling. Denne behandlingsformen er blir svært populær og brukes anno 2020 verden over med god effekt. Elektromedisinsk behandling har vist seg å være ufarlig, uten bivirkninger for de fleste av oss. Det finnes et fåtall kontraindikasjoner der denne behandlingsformen frarådes; dem opplyser vi selvsagt om.

Avgrensinger for vår virksomhet. I Norge er det kun autorisert helsepersonell som arbeider etter Helsedirektoratets retningslinjer som har lov til å behandle alvorlig sykdom. Klinikk for integrert medisin tilbyr ingen behandling av alvorlige sykdommer. Vi tilbyr heller ingen behandling av personer som er alvorlig syke og som derfor skal og bør tas hånd om av helsevesenet. Har du mistanke om at du kan være alvorlig syk, skal du alltid kontakte lege.

Klinikk for integrert medisin
Sjøgata 15, 1516 Moss
Tlf. 22 09 18 80
e-post: klinikken@unovita.com

TIDLIGERE NESTE