Frakt med Bring fra kr. 41

Fri frakt for ordre over kr. 3000

Vi sender fra lager i Moss

Rabattkode: VelkommenUNOVITA10

Avgrensinger for vår klinikk virksomhet

Uno Vita AS |

Klinikk for integrert medisin behandler ingen alvorlige sykdommer
Klinikk for integrert medisin i Moss er eid av Uno Vita AS. Klinikken får stadig oftere henvendelser fra personer med tidvis alvorlige helseproblemer, som kreftsykdom. Vi ønsker med dette skrivet å klargjøre hva klinikken tilbyr, og hva vi ikke tilbyr, slik at dette ikke blir misforstått eller feiltolket.

Avgrensinger for vår virksomhet. I Norge er det kun autorisert helsepersonell som arbeider etter Helsedirektoratets retningslinjer som har lov til å behandle alvorlig sykdom. Klinikk for integrert medisin tilbyr ingen behandling av alvorlige sykdommer slik kreft regnes for å være. Vi tilbyr heller ingen behandling av personer som er terminalt syke som skal og bør tas hånd om av helsevesenet. Når det gjelder behandling av kreftsykdom, er reglene spesielt strenge, og det er kun det som omtales som kreftspesialister (har skolemedisinsk spesialist-godkjenning) som kan tilby kreftbehandling. Verken Klinikk for integrert medisin eller allmenpraktiserende leger har lov til å behandle kreft. Selv ikke en kreftspesialist som ønsker å behandle kreft med komplementærmedisinske eller alternativ medisinske metoder har lov til dette og kan (i Norge) miste
sin rett til å praktisere. Ingen i det norske helsevesenet har anledning til å tilby noen form for behandling som ikke på forhånd er godkjent av myndighetene. Dette medfører at stadig flere søker komplementerende terapi som ikke enda er innarbeidet eller godkjent av norske myndigheter.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har et program som går frem til 2023 der det arbeides for at medlemslandene på en bedre måte skal integrere naturmedisin, tradisjonell medisin og integrert medisin i sitt helsetilbud til det beste for befolkningen i medlemslandene. Disse retningslinjene bør
også Norske myndigheter snarest rette seg etter til det beste for befolkningen generelt. Vestlig skolemedisinen slik vi kjenner den, er knapt 100 år gammel, mens tradisjonell medisin og naturmedisin kan vise til klinisk erfaring over flere tusen år.

Hva er integrert medisin? Integrert medisin kombinerer skolemedisinske terapier, komplementære og alternative medisinske terapier som det finnes vitenskapelig dokumentasjon for omkring sikkerhet og effektivitet.

Hva tilbyr Klinikk for integrert medisin sine klienter?
Vi tilbyr en funksjonell helseanalyse (dobbelt måletime). Klinikken tilbyr generelle helseanalyser for på generelt grunnlag avdekke næringsmangler (mineral- og tungmetall-analyse), svakheter i ryggsøylen, hjerterytme-analyse (HRV), elektrisk balanse med mer. Vi gjør en relativt omfattende funksjonell analyse av klientens nåværende tilstand sett i et helhetlig perspektiv. Vår funksjonelle
analyse erstatter ikke legeundersøkelser og konvensjonelle diagnoser, men kan sees på som en komplementerende vurdering av kroppens funksjonelle tilstand. På bakgrunn av det vi omtaler som en «dobbelt måletime», kan vi gi råd om kosthold, kosttilskudd og mulige strategier for å underbygge
kroppens evne til selvhelbredelse. En dobbelt måletime blir i praksis 2-3 klokketimer og avsluttes med elektromedisinsk velværebehandling og råd om kost og tilskudd når klienten ønsker dette.

Behandling og rådgivning. Klinikk for integrert medisin er pr. dags dato (mars 2018) ledende i Norge på elektromedisinsk behandling som pulserende magnetfelt terapi (PEMF), ione-induksjonsterapi, mikrostrømterapi (også omtalt som frekvensterapi) og relaterte teknologier som fullspekter infrarød badstue (varmebehandling). Disse behandlingsformene omtaler vi med en samlebetegnelse for velværebehandling da økt velvære ofte er en felles opplevelse for våre klienter.

Elektromedisinsk behandling har mange godt dokumenterte effekter generelt og herunder bl.a.:

 • Pulserende magnetfelt terapi (PEMF)
 • Kan bidra til å redusere smerter
 • Kan bidra til å redusere stivhet og muskelsårhet etter trening
 • Kan bidra til å bedre leddproblemer som artrose i knær
 • Kan bidra til å redusere betennelser generelt
 • Kan bidra til å redusere ulike smertetilstander og kronisk smerte
 • Kan bidra til å bedre blodsirkulasjonen og oksygentilgangen i vev
 • Kan bidra til raskere helbredelse ved bruddskader
 • Kan bidra til å redusere prostata hyperplasi (forstørret prostata)
 • Kan bidra til bedring ved ulike nevrologiske lidelser som Parkinson
 • To nyere studier konkluderer med at PEMF-terapi er trygt og lovende sammenlignet med andre tilgjengelige kreftbehandlingsformer der pasientene ikke forventes å tåle konvensjonell behandling; vi tar dette til etterretning selv om vi ikke behandler kreft ved vår klinikk.


Mikrostrømterapi og relatert teknologi
Kan bidra til reduksjon av smerter og ryggsmerter. En studie viste at blant personer med kroniske smerter i over 5 år var det 90% som ikke hadde fått effektiv lindring med andre metoder men som fikk lindring ved mikrostrømbehandling

 • Kan bidra til raskere helbredelse av sår som ikke vil gro
 • Kan bidra til raskere helbredelse ved muskelskader
 • Kan bidra til raskere restitusjon (muskelsårhet) etter trening
 • Kan bidra til raskere rehabilitering etter stråleskader fra konvensjonell kreftbehandling i hode og
 • nakke (begrenset bevegelse)

Ulike former for elektroterapi som benytter svake strømmer i behandlingen enten som likestrøm eller vekselstrøm har vist å kunne motvirke søvnløshet, depresjoner med mer

Fullspektrum infrarød teknologi

 • Kan bedre funksjonen i det kardovaskulære systemet (hjertet og blodomløpet)
 • Kan forbedre blodsirkulasjonen
 • Kan redusere smerter
 • Kan motvirke kviser og uren hud
 • Kan bidra til mer effektiv avgiftning og spesielt i huden
 • Kan bidra til å styrke bindevevet (kollagene strukturer) og dermed gi en antialdringseffekt
 • Kan bidra til å styrke immunsystemet
 • Kan bidra til celleregenerering
 • Kan motvirke spasmer og kramper og virke muskelavslappende
 • Kan bidra til å motvirke forhøyet blodtrykk
 • Kan hjelpe overvektige å gå ned i vekt
 • Kan bidra til å redusere kortisol (stresshormon) og stress

Klinisk erfaring omkring integrert medisin generelt.
Innen integrert medisinsk tenkning søker man å kombinere ulike naturlig behandlingsmetoder som elektroterapi med optimal ernæring, varmebehandling, oksygenterapi, kosttilskudd, urter og plantestoffer i en helhet for å bidra til en generell styrking av klientens immunsystem og klientens
generelle helsetilstand. Man er opptatt av å bidra til at klientens kropp og immunsystem kan opprettholde en god helse og velvære. Grunnleggende sett tenker man på kroppen som et perfekt system med en enorm kapasitet til selvhelbredelse. Vi søker aldri å kurere noen sykdom, men å understøtte kroppens og dermed klientens evne til å opprettholde og gjenopprette god helse. Vi kan
derfor si; vår klinikk behandler ingen sykdommer. Det er nå mange leger og klinikker verden over, som arbeider etter tilsvarende prinsipper og med
stor suksess. Noen klinikker kombinerer konvensjonell skolemedisinsk behandling med nye og effektive metoder som enda ikke er allment tilgjengelig i det offentlig helsevesen, og andre velger kun å bruke naturmedisinske prinsipper. Felles er at man er opptatt av synergi, helhet og å styrke klientens evne til selvhelbredelse.

Synergieffekter; «gjør du flere fornuftige ting samtidig og over tid er sjansen stor for at det gir
positive resultater»

Ved vår klinikk tilbyr vi deg en funksjonell analyse, ernæringsråd, råd om tilskudd, velvære behandling, elektromedisinsk behandling generelt, samtaler når ønskelig og oppfølging om du ønsker det. Vi ønsker og anbefaler alle klienter med helseproblemer å søke råd hos sin lege, sine venner og bekjente og etter beste evne erverve seg kunnskap slik at man kan ta gode valg og ivareta god helse.

Viktig! Du er ansvarlig for din helse, og du har rett til å bestemme over din helse. Enkelte ganger kan man føle at man ikke har valg, for eksempel når det utøves press fra omgivelsene, familie, behandlere, leger eller andre om at «du må og du skal» gjøre det ene eller det andre. Da er det viktig å huske at det er din kropp, det er du som bestemmer og det er du som til syvende og sist må leve
med konsekvensene av dine valg i motsetning til de som gir deg råd. Du er din egen sjef, og du bør aldri la noen få deg til å tro det motsatte. Det er din helse, din kropp, det er du som bestemmer.

Vårt mål og ønske er å etter beste evne og bidra til at du får et godt og sunt liv.

Velkommen skal du være til en opplevelse du kanskje ikke forventet deg :-)

TIDLIGERE NESTE