Frakt med Bring fra kr. 41

Fri frakt for ordre over kr. 3000

Vi sender fra lager i Moss

Klinikk for integrert medisin - Moss

Uno Vita AS |

Integrert medisinsk helhetlig behandling styrker kroppens evne til selvhelbredelse

Banebrytende behandlingsmetode
Klinikk for Integrert Medisin tilbyr en integrert medisinsk behandling som kombinerer skolemedisinsk forståelse og avansert komplementær medisin. En slik behandlingsmetode er unik i Norge, og vi må til andre land som Portugal, Sveits, USA, Russland, Tyskland med flere for å finne noe tilsvarende.

Hva er integrert medisin? Med integrert medisin mener vi en kombinasjon av skolemedisin og komplementær/alternativ medisin. Vi bruker metoder hvor det finnes vitenskapelig dokumentasjon på sikkerhet og effekt. Klinikk for Integrert Medisin benytter moderne, medisinsk CE-godkjente elektromedisinske apparater som understøtter kroppens naturlige helbredelse i behandlingen. Målingene som utføres, har til hensikt å avdekke årsakene til helseproblemene i et helhetlig perspektiv. Det er essensielt å finne årsaken til sykdommen (hvorfor er spenningen lav?) for at klienten skal bli frisk.

Definisjonen av menneske som delt i to psykisk ("i hodet") og fysisk i kroppen, er foreldet heller ikke korrekt.
Vi vet nå at emosjoner kan lagres som elektromagnetiske mønster i alle deler av kroppen med mer.
For å forstå helheten er de mer nyttig å se på gjensidig avhengighet, vekselvirking og synergi mellom
I (informasjon), E (energi) og M (materie)

Hovedundersøkelsen vi anbefaler alle klienter
Hovedundersøkelsen inkluderer Oligoscan (analyse av mineraler og tungmetaller), Bio-Well bioelektrisk funksjonsanalyse og HRV (hjerterytmeanalyse) – inntil 6 ulike tester totalt. Informasjonen som fremkommer, sammenstilles, og vi gir en helhetlig vurdering av klientens helseutfordringer. Klinikken gir om ønskelig råd om ernæring og diett, aktuelle tilskudd og foreslår et behandlingsopplegg. Det gis en kort elektromedisinsk behandling mot slutten av undersøkelsen hvis tiden tillater dette. Enkelte kan reagere på behandlingen med avgiftningssymptomer, og det er derfor fornuftig å starte en behandlingsserie med noen korte behandlinger. Varighet kan være inntil tre timer.

Målingene kartlegger bl.a. kroppens elektriske funksjonelle status og gir en informativ oversikt, som vi så sammenstiller. Målingene krever ingen inngrep i kroppen, er presis og skånsom.

Elektromedisinsk behandling – neste generasjons medisin
Behandlingen består primært av elektromedisinsk stimulans med mikrostrøm, en metode som internasjonalt er godt dokumentert. Vi komplementerer med terapiformer som lys, laser, magnetfeltterapi med infrarødt, pulserende lys, og ioneinduksjonsterapi. Når nye terapiformer som understøtter grunnprinsippet i vår tilnærming, innføres, inkluderes disse så langt som mulig:

«Riktig spenning (transmembran potensial) over cellemembranen er en essensiell nøkkel til god helse»

Dette grunnprinsippet (folkelig sagt må du ha nok strøm på batteriet for at mobilen skal fungere; slik er det også med cellene våre) får stadig større internasjonal annerkjennelse og står seg godt også i vitenskapelige miljøer. Selvsagt må vi ha mer enn energi, men uten tilstedeværelsen av riktig og nok spenning (energi i elektrisk form) vil resultatene utebli.

Når spenningen er riktig og balansert i kroppen, medfører det konstruktiv synergi. Vi oppsummerer det kort her:

 1. Riktig spenning mV – 70 (mV, gjennomsnitt)
 2. Medfører automatisk riktig pH (syre/base-balanse)
 3. Forutsetter god mineralbalanse
 4. Forutsetter god hydrering (nok godt vann i kroppen)
 5. Gir god avfallshåndtering
 6. Gir bedre blodsirkulasjon og oksygentilførsel (zetapotensial m.m.)
 7. Bidrar til naturlig metabolisme/ATP-produksjon
 8. Bidrar til naturlig cellekommunikasjon og vekst

Gjensidige synergieffekter («en for alle, alle for en»)

Råd og veiledning i etterkant av timen og som en del av fremtidige behandlingstimer. Klinikken gir råd om individuelt tilpasset kosthold, kosttilskudd og trening (der det er ønskelig). Utstyret som benyttes i behandlingen, har i hovedsak medisinsk internasjonal godkjenning. Dette med mindre det dreier seg om terapiformer som normalt omfattes som velvære- eller spabehandlinger (de kan være like effektive, men utstyret som benyttes, er kanskje ikke registrert som medisinske apparater). Våre anbefalinger om kost og tilskudd har et vitenskapelig fundament.

3 grunnleggende råd til deg:

Drikk minst 2 liter rent godt vann hver dag (veier du over 75 kg, trenger du som oftest mer). 99 % av molekylene i cellene våre er vann. Så å si alle kroppsfunksjoner er avhengig av god hydrering.

Få så mye bakkekontakt som mulig. Våre gener (DNA) ble utviklet mens vi var barbeinte og i kontakt med jord, og frem til for ca. 100 år siden var vi stort sett i kontakt med jorden døgnet rundt. Les gjerne en av våre artikler om jording.

Få dagslys og sollys på kroppen hver dag. Fullspekter dagslys fra solen (og/eller spesiallyspærer) er essensielt for kroppen din. Stadig flere studier viser at opphold ute i naturen er en viktig og effektiv terapi for nesten alle lidelser.

Forbehold. Det er viktig å være klar over at klinikken ikke tilbyr legetjenester eller behandler alvorlige lidelser. Personer som er alvorlig syke, vil normalt ikke kunne motta behandling ved klinikken, med mindre dette er anbefalt og foreskrevet av ansvarlig lege for å understøtte velværet og styrke immunsystemet. Klinikken forbeholder seg også retten til å avvise klienter som etter vår oppfatning bør utredes skolemedisinsk, eller der situasjonen er så vidt uavklart at vi ikke anser det som forsvarlig å tilby behandling ved vår klinikk.


Kjente og dokumenterte effekter av elektromedisinsk behandling (inkludert laser, infrarødt lys, PEMF osv.)

 • Bedre oksygenfordeling i kroppen
 • Økt energiomsetning i cellene (mer ATP) og økt opplevelse av energi
 • Raskere reparasjon av skadd vev
 • Økt mikrosirkulasjon
 • Reduksjon av smerter
 • Reduksjon av stress i kroppen og økt velvære generelt

Kliniske erfaringer hos Klinikk for Integrert Medisin
Integrert medisinsk behandling er behagelig og baserer seg på å styrke kroppens immunsystem og evne til selvhelbredelse. Vi kurerer ingen ting, men virkningen av behandlingen kan bidra til å øke klientens evne til selvhelbredelse. Vårt behandlingsopplegg har som grunnfilosofi at når kroppen har alle ressurser tilgjengelig (inkluderer riktig cellespenning) og man har en god livsstil, vil den ha gode sjanser til å forbedre sin tilstand.

Tilbakemeldinger fra våre klienter om effektene av vår terapiform gjennom de 10 siste årene. Hovedregelen er at de fleste opplever bedring. Mange har opplevd bedring av bl.a. følgende tilstander (men ikke begrenset til dem):

 • Redusert stress (svært vanlig)
 • Økt energi og velvære (svært vanlig)
 • Et bedre fungerende immunsystem (svært vanlig)
 • Bedre søvn og bedre humør (vanlig)
 • Bedre fordøyelse (vanlig)
 • Mindre smerter (svært vanlig)
 • Raskere restitusjon (svært vanlig)
 • Renere hud; mange ser yngre og friskere ut (vanlig)
 • Bedre O2-opptak og ytelse ved trening og hard belastning (vanlig)
 • Mer energi og bedre prestasjoner ved fysiske aktiviteter (vanlig)
 • Bedre søvn (vanlig)
 • Økt evne til avgiftning (svært vanlig)

Generelle observasjoner fra klinikkens side

 • De fleste opplever reduksjon eller bortfall av smerter
 • Generell bedring av diabetes type 2 og/eller overvekt
 • Generelt 50 % raskere tilheling (halvert skadetid) ved idrettsskader og andre skader i vev
 • Færre virussykdommer og andre infeksjoner
 • Raskere tilbake på jobben etter vanlige sykdommer (forkjølelse, influensa mv.)
 • Bedre hjertefunksjon (lavere puls etter behandling og mindre rytmeforstyrrelser)
 • Økt energinivå og velvære ved ME og utmattelsessyndromer
 • Reduksjon i allergier
  Styrket immunsystem med positive effekter på en rekke lidelser
 • Flere tilfeller av tinnitus (øresus) er blitt bra
 • Generelt økt livskvalitet for kronisk syke

Er behandlingen trygg? Behandlingen er behagelig, sikker, godt dokumentert og bruker primært medisinsk utstyr som er godkjent, i tillegg til det som kan omtales som velværebehandling. Den kan gjennomføres samtidig med annen behandling, og har ingen skadelige bivirkninger. Eventuelle ufarlige bivirkninger kan være avgiftningsreaksjoner og det man kan oppleve som en midlertidig forverring (som ved all behandling som har effekt). Er helsetilstanden så vidt svekket at man ikke føler man tåler et spaopphold (badstue, varme, massasje og liknende), anbefaler vi å anskaffe eget terapiutstyr til hjemmebehandling. Generelle råd om kosthold, trening og tilskudd kan følges uansett.

Kunne du tenke deg å prøve neste generasjons medisin og behandling? Ønsker du å vite mer eller bestille en time? Spør oss om målingstime eller prøvetime, eller avtal et informasjonsmøte om ønskelig.

Kontakt: Klinikk for Integrert Medisin
Sjøgata 15, 1516 Moss (ved Kiwi og «bystranda»)
E-post: klinikken@unovita.com
Tlf.: (+47) 22 09 18 80 mellom kl. 10 og 15

nd 15

TIDLIGERE NESTE