Frakt med Bring fra kr. 41

Fri frakt for ordre over kr. 3000

Vi sender fra lager i Moss

EMF, 5G og beskyttelse mot stråling

Uno Vita AS |

Elektromagnetisk stråling
– hvordan kan man beskytte seg?


5G (femte generasjons trådløs teknologi) bygges nå ut på baken og i rommet

Elektromagnetisk stråling (EMS) er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde. Elektromagnetisk stråling kan oppfattes som bølger og kalles derfor også elektromagnetiske bølger. Eksempler på slik stråling er gamma-, røntgen-, UV-stråling, synlig lys, radiobølger, radar, Wi-Fi, trådløse fasttelefoner, Bluetooth (trådløs), elektrisk stråling fra alle slags apparater og ledninger og elektromagnetiske felt (magnetfelt). Strålingen måles gjerne i bølgenes svingninger pr. sekund eller Hertz (Hz).


Jo høyere frekvens jo mer energi...

Hva mener vi med menneskeskapt elektromagnetisk stråling?
Stråling fra høyspentkabler, mobiltelefonsendere, trådløse telefoner, trådløse nett og elektriske ledninger og utstyr er å regne som menneskeskapt elektromagnetisk stråling (EMS). På 300 år har strålingsbelastningen økt med en faktor på flere milliarder, og særlig siden 1990-tallet har økningen vært dramatisk. Vi utsettes stadig for nye strålingskilder i et tilsynelatende ukontrollert tempo og nå 5G (femte generasjons mobilnett). Myndighetene i store land som USA har gitt tillatelse til å utplassere et sted mellom 50-80000 nye satellitter i bane rundt jorda, noe som drastisk vil øke strålingen vi utsettes for. I tillegg har vi alle bakkebaserte trådløse systemer og ofte eget trådløst nett. Summen er bekymringsverdig.

Vi vil med industriens planlagte jord og rombaserte nett bli bestrålt fra alle kanter, til alle døgnets tider

5G og Wi-Fi-satellittnettverket vil bestråle hver kvadratcentimeter av jordkloden med mikrobølgestråling i millimeterområdet (såkalt 5G og senere 6G). Industrien spår en dobling i utbredelsen av 5G og tilsvarende teknologi hvert år i mange år framover. Telekommunikasjonsindustrien arbeider for at alt vi gjør, skal registreres og styres trådløst. Dette gjelder bl.a. automatiske strømmålere (AMS), ”smarte” biler, overvåking av apparater med en rekke funksjoner i folks boliger, av mange omtalt som "tingenes internet". Det finnes nesten ingen grenser for hva som ikke skal kommunisere trådløst fra små apparater i kroppen vår, til klær og en haug teknologi som vil skal tilby oss en stadig tettere integrasjon med internet og selskapene som dominerer markedet. Det er oss bekjent ikke gjort NOEN studier som dokumenterer at den massive strålingen på stadig høyere frekvenser (5G mm) er trygg!Big brother is watching you - Storebror ser deg

Den økende automatiserte, massive strålingen vi blir utsatt for, er ikke bare et problem for folkehelsa, men gir også en mulighet for total overvåkning av oss alle. Helseeffektene av såkalt ikke-ioniserende stråling blir fortsatt bagatellisert av industrien og myndighetene som uproblematisk, i sterk kontrast med at over 20.000 studier som viser hvilken helserisiko stråling kan utgjøre. Ledende forskningsmiljøer og forskere verden over roper stadig høyere varsko for å stanse den økende strålingsbelastningen vi påfører oss og miljøet vi lever i.


Les deg gjerne opp om du er i tvil eller trenger noe håndfast til skeptikere i din omgangskrets, lenker her:

Enviromental Health Trust
Powerwatch
Microwave News
Grenseverdier i ulike land
Safe Living opplæring


Definitiv helserisiko med EMS fra teknisk utstyr
Symptomer som kan skyldes menneskeskapt elektromagnetisk stråling (EMS og EMF), er for eksempel elektrofølsomhet, hodepine, smerter, kroniske betennelser i kroppen, diffuse smerter, utmattelse, søvnproblemer, nedsatt forsvar (immunsystem) mot virus, bakterier, parasitter og kreft, høyt blodtrykk, hjerteflimmer, Alzheimers sykdom, autisme, Parkinsons, astma og allergi, lærevansker, AD/HD og kreft. En underliggende virkning av stråling er økt oksidativt stress på cellenivå. Disse problemene har vært kjent helt siden industrialiserte land startet å elektrifisere byene på slutten av 1800-tallet.


Menneskeskapt stråling et økende helse -og miljøproblem
Stadig flere opplever å måtte leve med kroniske, til dels alvorlige helseproblemer. Debatten om hvorvidt strålingen er skadelig eller ikke, er ikke satt i gang av «dommedagsprofeter». Mange tusen studier dokumenterer de negative helseeffektene. Derfor har flere hundre av verdens dyktigste forskere, leger og andre signert på en appell til FN og verdens ledere om å stoppe utbyggingen av 5G- nettet (klikk her og les). Verdens helseorganisasjon (WHO) fikk mobilstråling på listen over mulige kreftframkallende faktorer allerede i 2011 og har advart mot videre utbygning. Til tross for dette har bl.a. norske myndigheter så langt valgt å overse trusselen.

Det er mulig å beskytte seg mot stråling på hovedsakelig to måter:

1) Ved skjerming/reduksjon av strålingseksponering. Skjerming eller blokkering av hele eller deler av den trådløse strålingen baserer seg gjerne på materialer (stoffer), maling og klær som blokkerer eller reflekterer stråling. Det finnes materialer som leder (som kan jordes ("earthing")) og dermed avleder statisk elektrisitet og spenning fra elektriske felt til jord.

Et par eksempler på tiltak som kan beskytte deg:

  1. Være ute i naturen, godt unna mobilmaster og antenner, så ofte som mulig

  2. Bruk minst mulig trådløs teknologi og slå den av når du ikke bruker den aktivt. Sett mobiltelefonen i «flymodus» når du ikke trenger den

  3. Øk avstanden til kildene for dermed å redusere effekten av strålingen. Plasser alle strømførende kabler, PC'er, skjermer og teknisk utstyr så langt unna kroppen som mulig.

  4. Bygg deg en beskyttet sone, en oase der kroppen får hvile om natten med «sovepose» slik at den får tid til å regenerere dine celler.

  5. Sørg for å understøtte god avgiftning av kroppen og få i deg godt med antioksidanter. Det er godt kjent at personer som har mye giftstoffer i kroppen, ofte blir mer plaget av negative helseeffekter fra stråling enn andre.

Anbefaling: baser ytterligere skjerming på målinger
Det rimeligste og dermed mest fornuftige du kan gjøre, er aktivt å redusere eksponeringen. Det inkluderer den tiden du bruker på skjerm/skjermer. Når det gjelder skjerming, er det viktig å forstå at mikrobølgestråling (radiostråling; RF) reflekteres i vegger, tak og gulv. For å skjerme seg effektivt må man sørge for at eventuelle tiltak som beskyttende gardiner, maling, stoffer bak/rundt smartmetere eller tilsvarende, er «tette» slik at stråling ikke lekker gjennom. Opprettelse av en beskyttet sfære når du sover (sovepose som skjermer) er svært effektivt. Dernest gir materialer og stoffer som leder strøm, og dermed kan jordes, alltid bedre beskyttelse enn reflekterende materialer. Uno Vita AS vil lansere flere nye skjermingsteknologier i tiden som kommer og de vil dukke opp i nettbutikken i kategorien; "skjerming mot elektromagnetiske felt" og/eller i ny kategori med klær mm.Høykvalitets sovepose som beskytter mot et bredt spekter av trådløs og elektrisk stråling


Evolution jordingslaken, høy kvalitet, effektiv også med vanlig laken over

Jordingsmatter/-laken, jordkontakt
Disse avleder spenning, synkroniserer kroppen med jordas naturlig frekvenser, bidrar til en positiv stimulering av kroppen og gir mange positive helseeffekter


Elektromagnetiske miljøforbedringer
Elektromagnetisk miljøforbedringer er den enkleste og raskeste måten å forbedre det elektromagnetiske miljøet der du er. Teknologiene som benyttes fjerner ikke strålingen, men den bidrar til å redusere de negative effektene på kroppen. Det kan være komplisert og kostbart å skjerme seg effektivt fra stråling og dessuten konfliktskapende fordi mange ønsker å ha Wi-Fi tilgjengelig, pga de fordelene trådløs kommunikasjon gir. Elektromagnetiske miljøforbedringer kan foretas uten å påvirke signalene eller funksjonaliteten til mobiltelefoner, og annet utstyr som benytter radiosignaler. De fleste miljøforbedrende tiltak verken blokkerer, skjermer eller fjerner strålingen, men bidrar til å motvirke effekten på mennesker og dyr. Miljøforbedrende tiltak er derfor lettere å gjennomføre for folk flest enn skjerming og reduksjon. Nedenfor er det noen eksempler på miljøforbedringer som gir dokumentert effekt.

Generelt om løsningen i korte, noe forenklede, trekk
Ulike teknologier gir litt ulik effekt, det er derfor ikke "bortkastet" å bruke flere av dem sammen, snarere tvert i mot. De har alle verdifulle egenskaper som i fellesskap kan utgjøre stor forskjell (spesielt for de som er blitt elektrosensitive).


Pranan teknologien (Phione, Phiwaves og Biospace)
Lager et ultrasvakt harmoniserende og beskyttende felt i forskjellig rekkevidde etter model. Har også evnen i en hvis grad til å absorbere og konvertere noe av den fysiske strålingen slik at signalet virker mindre stressende på kroppen. Les mer om Pranan teknolog her!

Pranan studier og publikasjoner:
Pranan studier og publikasjoner klikk her!
Pranan sertifikater klikk her
Pranan fakta og bruk (FAQS) klikk her!Spinor teknologi (Spinor mobil, Forpost, Verdana Odo og Verdana Geo)
Motvirker skadelig effekt av roterende felter fra elektrisk utstyr, trådløs stråling og uheldig jordstråling. Verdana Geo er for hele huset, Verdana Geo for rom mm, Forpost er lokal personlig beskyttelse og Spinor mobil til din mobiltelefon. Les mer om Spinor teknologi her!

Teknologiene har omfattende forskning og vitenskapelig dokumentasjon som basis for sin utvikling. De har noe ulike virkningsmekanismer, og en kombinasjon av teknologiene kan gi god synergieffekt. Begge produsentene tilbyr «klistrelapper» til mobiler og håndholdte, personlig beskyttelsesutstyr man kan ha i lommer eller nær kroppen foruten enheter som forbedrer strålingsmiljøet i hele rommet eller huset. Har man flere av teknologiene vil negative effekter av strålingen reduseres. Dette inkluderer personlige enheter man tar med på reise, i bilen og på flyturer. For de som ikke er blitt elektrosensitive, kan disse tiltakene tiltak være nok, selv om alle bør gjøre det de kan for å skjerme seg mot og begrense strålingen mest mulig.Shungitt pyramide populær i rom og ved PC

Shungitt er et karbonholdig, naturlig mineral av organisk opprinnelse (Annheng, pyramide, mobil beskyttelse, mobil holder, vannsteiner mm)
Shungitt har en stort bruksområde, alt fra å absorbere giftstoffer i vann, beskyttelse og delvis absorbering av skadelig stråling til alle de som opplever at materialet tilfører en harmoniserende energi. Shungitt er relativt rimelig, men utfyller de øvrige teknologiene på en fin måte. Les mer om steinmineralet her!

Biospace toppmodellen fra Pranan (dekning 9 meter i alle retninger)

Lenker, mer informasjon og forskning:

Einar Flydal om smartmeter
Folkets strålevern
Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Mercola om stråling

Andre lenker
5G utvikling og status
SpaceX har fått tillatelse av FCC til utplassering av over 7000 satellitter
Kina bygger Wi-Fi med satellitter
Viktig forskning fra Environmental trust-stiftelsen

Uno Vita AS leverer nevnte teknologier og utstyr. Du finner mye av dette i nettbutikken her!
Det samme gjelder Helsemagasinet vitenskap og fornuft her! Ta gjerne kontakt for hjelp når du har lest og satt deg inn i temaet. Abonnenter av Helsemagasinet kan lese alle artiklene som er publisert på nett, dersom de ikke har papirutgaver for hånden.

E-post salg@unovita.com og/eller tlf. 22 091880 mellom kl. 10 og 15 hverdager

Copyright © 2020 Uno Vita AS, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

TIDLIGERE NESTE