Forbehold. Listen ovenfor er basert på studier tilgjengelig i databasene Google Schoolar og PubMed og åpne kilder på internett. Vi tar forbehold om feil. Listen rapporterer kun det som er oppgitt i studier på dyr og mennesker. Forfatteren hevder ikke at hydrogenvann kan kurere alvorlig sykdom, men referer kun til publiserte artikler og studer funnet via søk på internet.

Copyright Uno Vita AS – Jan Fredrik Polezynski – 10.05.21