Frakt med Bring fra kr. 41

Fri frakt for ordre over kr. 3000

Vi sender fra lager i Moss

Rabattkode: VelkommenUNOVITA10

ANS Analysis Professional (HRV)

kr 67.900 NOK - (inkl. mva)
Frakt beregnes i kassen

ANS Analysis Professional (HRV) er ombestilt og vil sendes så snart den er tilbake på lager.

ANS Analyse Profesjonell (HRV) - måling av hjertefrekvensvariabilitet (HRV)
Analyse av det autonome nervesystemet som er validert og evaluert.

Liste over indikasjoner (inkludert, men ikke begrenset til):

• Forebygging
• Søvnforstyrrelser
• Høyt blodtrykk
• Tretthet
• Gjentagende infeksjoner
• Stressituasjoner
• Depressive stemninger
• Svulstsykdommer
• Kronisk utmattelsessyndrom
• Erektil dysfunksjon
• Infertilitet
• Fedme
• Diabetes
• Allergiske reaksjoner
• Irritabel tarmsyndrom
• KOLS
• Risikostratifisering av enhver type
• Hjertesvikt
• Preoperative diagnostikk
• Tidlig oppdagelse av koronar hjertesykdom
• Utbrenthetsdiagnostikk
• Gjentagende ryggsmerter / lumbago
• Overgangsplager
• Svimmelhet
• Tinnitus
• Migrene
• Psykosomatiske klager
• Kroniske smerter / fibromyalgi
• Sentral serøs retinopati
• og mye mer ...

ANS Analyse Profesjonell er designet for bruk i en terapeutisk praksis. Den omfatter de anbefalte og praksisrelevante HRV- og ANS-parametrene og oppfyller alle vitenskapelige kriterier som må tas i betraktning når man måler hjertefrekvensvariabilitet. For å sikre at du som bruker har størst mulig tillit til at ANS Analyse gir gyldige og pålitelige verdier, synkroniseres ANS Analyse regelmessig med den vitenskapelige Kubios HRV-programvaren.

Standardpakke inkluderer:
ANS Analyse Profesjonell, inkl. iPad 32 GB (minimum eller ønsket norsk modell), WiFi + beskyttelsesdeksel, forhåndsinstallert og klar for bruk. 2 Sigma pulsmålere, ubegrensede gratis programvareoppdateringer så lenge systemet leveres.

Alternativer: Vi kan tilby en MultiPort Docking (USB-C 87W PD, 2+2 USB-A, 1xHDMI, 1xUSB-C, Ethernet) for tilkobling til kablet nettverk og storskjerm (ekstra kostnad ca. 1000 NOK eller 100 EURO). Apple Smart Keyboard på forespørsel (ca. 2600 NOK eller 260 EURO); oppgi foretrukket språk.

Funksjoner i ANS Analyse Professional:

 • Tilgjengelig på flere språk
 • EKG-nøyaktig måling
 • Kvalitetssikring og dataavstemming med Kubios HRV
 • Validerte standardverdier for voksne (20–80 år) og barn (10–19 år)
 • Aldersjusterte standardverdier
 • Integrerte HRV- og ANS-parametere
 • Umiddelbar evaluering og resultater
 • Gratis oppdateringer og telefonstøtte
 • Ubegrensede tester og målinger
 • Dataeksport og sikkerhetskopiering
 • Terapiovervåking og sammenlignende målinger
 • HRV – hjerterytmevariasjonsmåling
 • Grunnprinsipper for hjerterytmevariasjon (HRV)
 • Analysemetoder for det autonome nervesystemet inkluderer:
 • HRV (hjerterytmevariasjon)
 • CLV (sykluslengdevariasjon)
 • RRV (RR-variabilitet)

Dette er ulike måter å evaluere RR-intervaller (tidsrom mellom hjerteslag) på, enten med brystbelte eller EKG-elektroder. ANS-analysen krever 520 RR-intervaller for grafisk og matematisk evaluering i iVNS Med-programvaren.

ANS-analysemetoden er basert på et feilfritt elektrokardiogram, som muliggjør nøyaktig registrering av R-piggene. Målingene kan være kortsiktige (5-10 min) eller langsiktige (24 timer). Parametre for evaluering inkluderer tidsdomene, frekvensdomene og ikke-lineære parametere som DFA - Alpha1. Autonome nervesystemet (ANS) er et komplekst kontrollsystem som inkluderer sympatisk og parasympatisk nervesystem. ANS tilpasser kroppens indre miljø til ytre og indre stressfaktorer og opprettholder en stabil likevekt.

Normale verdier for hjertefrekvensvariabilitet (HRV) styres av sympatiske og parasympatiske nervesystemer. Sympatisk nervesystem øker hastigheten, mens parasympatisk reduserer den. Lavere frekvens enn sinu-atriell nodes naturlige frekvens (80-120) indikerer parasympatisk dominans; hvis høyere, sympatisk dominans.

Baroreflexintegrasjon er viktig for HRV, og påvirker kontrollen av arterielt blodtrykk. Endringer i baroreflex-følsomhet kan spille en rolle i utviklingen av hypertensjon.

RSA - Respiratorisk sinusarytmi
Hjertefrekvensens avhengighet av pust kjent som respiratorisk sinusarytmi (RSA), innebærer økt hjertefrekvens under innpust og reduksjon under utpust. RSA påvirkes primært av vagusnervens skiftende aktivitet, men også av lunge-, vaskulære og hjertestrekkreseptorer, respirasjonssentre i hjernestammen, og ulik barorefleksfølsomhet i respirasjonens ulike faser. Hjertefrekvensens svingninger skjer på samme frekvens som pusten, hovedsakelig forårsaket av påvirkning fra medulla oblongatas respirasjonssenter på kardiovaskulære senter. Perifere reflekser bidrar også grunnet hemodynamiske endringer og thorax strekkreseptorer.

Resonansfenomenet beskriver overlappingen av biologiske svingninger, hvor fysiologisk respiratorisk sinusarytmi har et frekvensområde på ca. 0,3 Hz. Å puste rytmisk med 6 åndedrag per minutt flytter frekvensen til ca. 0,1 Hz, det samme området der barorefleksintegrasjonens grunnfrekvens finnes. Dette induserer en endring i HRV som kan observeres direkte i analysen. På lang sikt virker denne respiratoriske moduleringen for å styrke baroreflekskontrollen og øke parasympatisk aktivitet.

Korttidsmålingen er like viktig som en langsiktig måling. Dataene er validert og korrelerer med de fra den langsiktige målingen. Forskjellen er at korttidsmålingen (5-10 minutter) er enklere, raskere og mer praktisk enn langtidsmåling. Det er viktig å opprette standardbetingelser for ANS-analysen, for eksempel å la pasienten hvile i ca. 10 minutter før målingen, og unngå for mye bevegelse under målingen.

ANS-analysen kan ikke stille spesielle diagnoser, men den evaluerer den regulatoriske kapasiteten til ANS. Ved alvorlige regulatoriske lidelser, bør ytterligere differensialdiagnostiske undersøkelser utføres. ANS-analysen er reproduserbar, og måleforholdene inkluderer at pasienten skal hvile en stund før målingen og sitte i ro under målingen. Målingen tar i gjennomsnitt 7 minutter.

Respiratorisk sinusarytmi som resonansfenomen
Resonansfenomenet beskriver superposisjonen av biologiske svingninger. Fysiologisk RSA har et frekvensområde på ca. 0,3 Hz. Rytmisk pust med 6 pust per minutt flytter denne frekvensen til rundt 0,1 Hz, hvor basisfrekvensen for barorefleksintegrasjon finnes. Dette fører til en endring i HRV som kan visualiseres i analysen. Pusteøvelser kan styrke baroreflekskontrollen og øke parasympatisk aktivitet.

Informasjon om målingene
HRV er en forkortelse for hjertefrekvensvariabilitet og måler tidsavstanden mellom hvert hjerteslag (RR-intervaller) i millisekunder. ANS står for autonome nervesystemet, og HRV-analyse kan også kalles ANS-analyse. Korttidsmålinger er like viktige som langtidsmålinger og er enklere, raskere og mer praktiske.

For at ANS-analysen skal være meningsfull, bør pasienten hvile i ca. 10 minutter før målingen og unngå bevegelse under målingen. ANS-analysen måler reguleringen av det autonome nervesystemet og kan ikke brukes til å stille spesifikke diagnoser. Det er viktig å vurdere familiens anamnese og eventuelt utføre ytterligere differensialdiagnostiske undersøkelser ved massive regulatoriske lidelser.

For å oppnå reproduserbare målinger, bør standardbetingelser følges. Regulering betyr konstant tilpasning av kroppens funksjoner av ANS. En ANS-analyse tar i gjennomsnitt 7 minutter. Måleoppløsningen er 1 ms, og rekkevidden mellom brystbeltet og iPad er ca. 5-10 meter. For forebygging anbefales én eller to målinger per år. Ved behandlingsovervåking kan flere målinger per måned være nødvendig.

Selv om ANS-analysen ikke kan stille spesifikke diagnoser, kan det gi informasjon om reguleringen av ANS og effekten av behandlingen. Ved svært nedsatt regulering, bør man vurdere stress som en mulig årsak og følge opp med ytterligere undersøkelser.

ANS-analyse og stress
Stress kan ha en betydelig innvirkning på det autonome nervesystemet og hjertefrekvensvariabiliteten. Ved kronisk stress kan balansen mellom sympatisk og parasympatisk aktivitet bli forstyrret, noe som kan føre til redusert HRV. En ANS-analyse kan gi innsikt i hvordan stress påvirker kroppen og hjelpe helsepersonell med å identifisere og håndtere stressfaktorer.

Det er viktig å merke seg at HRV og ANS-analyse ikke er de eneste måtene å vurdere stressresponsen på. Andre metoder inkluderer måling av kortisolnivåer, psykologiske tester og subjektive spørreskjemaer om stress. Disse metodene kan brukes sammen for å gi et mer fullstendig bilde av stresspåvirkningen.

ANS-analyse og idrett
For idrettsutøvere kan HRV og ANS-analyse være nyttige verktøy for å overvåke treningstilpasning og restitusjon. En endring i HRV kan indikere at en idrettsutøver responderer godt på trening eller at de er i fare for overtrening og trenger mer hvile. Ved å overvåke HRV og ANS, kan trenere og idrettsutøvere tilpasse treningsprogrammer for å optimalisere ytelsen og redusere risikoen for skade.

Søvn og HRV
Søvnkvalitet og varighet er viktige faktorer som påvirker hjertefrekvensvariabilitet. Forskning har vist at dårlig søvnkvalitet og søvnmangel kan føre til redusert HRV og økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Å overvåke HRV og ANS-analyse kan bidra til å identifisere søvnproblemer og hjelpe helsepersonell med å anbefale passende tiltak for å forbedre søvnkvaliteten.

I konklusjon er HRV og ANS-analyse nyttige verktøy for å vurdere reguleringen av det autonome nervesystemet og potensielle påvirkninger av stress, trening og søvn. Selv om de ikke gir spesifikke diagnoser, kan de bidra til å identifisere ubalanser og hjelpe helsepersonell med å anbefale passende tiltak for å forbedre helse og velvære.

HRV - HEART RATE VARIABILITY
Von den QRS Komplexen werden die einzelnen R Zacken von QRS zu QRS Komplex gemessen in ms. 520 RR-Intervalle werden zur Analyse zur grafischen und mathematischen Auswertung in der iVNS Med Software benötigt


AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM (ANS)
Komplexe Regelsysteme
Complex Control Systems

Das komplette Nervensystem
The Autonomic Nervous System (ANS) With Sympathetic and Parasympathetic Nervous SystemBaroreflexintegration
Baroreflex Integration


Baroreflex / Baroreceptors - Effects on the HRV

RSA - Respiratory Sinus Arrhythmia


Influences on the respiration-dependent heart rate variability

Respiratorische Sinusarrhythmie (RSA)
Respiratory Sinus Arrhythmia - A Resonance Phenomenon

 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
What does HRV mean?
HRV is an abbreviation for Heart Rate Variabilty.
During the HRV or ANS Analysis the time distances from one to the other heartbeat (RR-intervals) are measured in milliseconds

What does ANS mean?
ANS is an abbreviation for Autonomic Nervous System. Via the HRV analysis it is possible to measure the functional state of the autonomic nervous system (ANS), of the sympathetic and parasympathetic nervous system. That is why the HRV analysis is also called ANS Analysis.

What significance does an HRV / ANS Analysis have as a short-time measurement?
The short-time measurement is as significant as a long-term measurement. The data is validated and correlates with those from the long-term measurement. This has been proven by many studies. Since August 2011, the short-time HRV measurement is part of the German Disease Management Guidelines.

The difference is that the short-time measurement (5-10 minutes) is simpler, faster and more practicable as the long-term measurement. It is very important in the long-term measurement that the patient keeps an account of his activities. Additionally, in the long-term measurement there are increased artifacts, which have to be manually filtered out. Consequently, the evaluation takes way more time.

It must be pointed out that the ANS Analysis measures the regulation of the autonomic nervous system. Regulation means the adaption of the body by the autonomic nervous system to changing situations. This is why fluctuations of the parasympathetic and sympathetic nervous system cannot be ruled out as they are completely physiological. In the clinic, there should be some standard conditions:

- the patient should rest for approx. 10 minutes prior to the measurement (similar to taking the blood pressure).
- during the measurement, the patient should sit or lie and not move too much.
- the patient should be left alone during the measurement.

If these standard conditions are followed, the ANS Analysis is very meaningful as the body should activate the parasympathetic nervous system in a resting state.

The healthier the organism, the greater are the fluctuations from measurement to measurement as the body can regulate very well and therefore adapt very fast to changing conditions.

If someone has a blocked regulation, the ANS Analysis will show this result in the morning, during the day, in the evening and even under changing conditions. With the integrated guided respiration in the ANS Analysis Professional, it can be checked how apparent this blocked regulation is and how fast the parasympathetic nervous system can get back to the normal range.

Which parameters are important and relevant for the daily use in the clinic?
First of all, we should ask the questions : ”How many parameters does the autonomic nervous system have?” It consists of the sympathetic and parasympathetic nervous system and therefore these two parameters are the most important ones in practice.

The ANS Analysis includes the following: rhythmogram, histogram, scatter plot, sympathetic nervous system (SI), parasympathetic nervous system (RMSSD), hear rate, standard deviation (SDNN) and the Alpha 1 value indicating the quality of the regulation. More information, formulas and charts can easily become too much and confuse the therapist and the patient.

The spectral analysis does not offer any additional benefits for the clinic. Moreover, it leads to more confusion as many of the spectral analysis parameters are not meant for the short-time measurement.

What is the main statement of the HRV measurement / ANS Analysis?
- How does the autonomic nervous system (ANS) deal with stimuli and respond to them at rest?
- Is the regulation very good, good, impaired, highly impaired or already blocked?
- What effects does the therapy have on the ANS?

Can you make special diagnoses via the ANS Analysis?
No. You can only evauluate the regulatory capacity of the ANS. In case of massive regulatory disorders, you should perform further differential diagnostic examinations. You cannot say in which organ system you will notice the bad regulation first as this varies and also depends on the family anamnesis.

Is the ANS Analysis reproducible?
Yes. The measurement is performed at rest. To use the ANS Analysis for therapy monitoring, you should create standard conditions (similar to taking blood pressure). Therefore, you can see if someone’s regulation is good or bad. The base regulation does not change too much depending on the time of the day, so that you have a good regulation in the morning and an impaired one at night. Slight fluctuations are completely normal as we a working with regulatory diagnostics and not with rigid parameters. Regulation means to react to constant stimuli.

What does regulation mean?
Definition: regulation is the constant and situational adaption of all bodily functions by the autonomic nervous system (ANS). Every second, the body has to adjust according to different stimuli and react reasonably. Whether eating, running, discussing, sleeping, writing a letter etc… every minute of the day, the ANS of the human is adapting to the most different conditions and therefore there is a constant regulation of the individual systems.

What are the measurement conditions?
The patient being measured should have rested for a while prior to the measurement (similar to taking blood pressure). The measurement is taking place at rest while sitting. Because the main question is today: is the parasympathetic nervous system able to fulfill its function in a calm situation or is the sympathetic nervous system overactive?

No stress factors should be created. The measured patient should not move too much, not talk and just sit relaxed. During the 5-10 minute HRV measurment, the patient should be left alone.

How long does an ANS Analysis take?
The ANS Analysis records 520 heartbeats. The measurement time varies depending on the pulse. With a pulse of 100, the measurement takes approx. 5 minutes and with a pulse of 50 approx. 10 minutes. On average the measurement takes 7 minutes.

How exact does the ANS Analysis measure?
The measurement resolution is 1ms. The chest strap transmits the RR intervals to the iPad via Bluetooth. The data is saved and evaluated automatically on the iPad.

What is the maximum distance between the sender (chest strap) and the receiver (iPad)?
The range is approx. 5-10 meters. That is why the iPad should be in the same room as the patient. Due to the minimal need of space of the ipad, that is usually no problem.

How often should the ANS Analysis be performed?
One or two measurements per year as prophylaxis are recommended to recognize a regulatory disorder at an early stage. For therapy monitoring, the ANS Analysis should be performed more often to make sure the therapies have the desired effects. It could make sense to make up to three measurements in one month. Example: 1. measurement for initial value, 2. measurement with guided respiration, 3. measurement after 30 days of respiration therapy.

How do I interpret measuring results with a highly impaired regulation if there are no symptoms or discomfort?
Quite often, stress is the reason for the results: stress in relationships, conflicts in families, permant issues with parents or children, pressure at work or unemployment. Here, you have to clarify the causes and explain the patient what effects the stress has on the body and what that means in the long run.

A long-term highly impaired regulation is the base for future diseases. That is why the ANS Analysis is the perfect prevention diagnostics.

You should always consider the family anamnesis though to rule out potential dispositions of cardiological diseases. Otherwise, you can perform an exercise ECG to rule out further underlying diseases.

Is there a criterion for exclusion for an HRV measurement / ANS Analysis?
Yes.

Patients with atrial fibrillation / absolute arrhythmia do not have to be measured as the base for the HRV evaluation is a stable sinus rhythm. The measuring results of those patients would be falsified positively. Often, cardiac arrhythmia is identified first by the ANS Analysis being very striking in the recording.

Patients with a permanent regulating pacemaker do not have to be measured as the mathematical results do not have any meaning and significance. In this case, the pacemaker takes over the function of the autonomic nervous system. Therefore, no conclusions can be made for the regulation of the ANS.  

ANS Analysis Professional (HRV) - Uno Vita AS
Uno Vita AS

ANS Analysis Professional (HRV)

kr 67.900 NOK - (inkl. mva)

HRV - HEART RATE VARIABILITY
Von den QRS Komplexen werden die einzelnen R Zacken von QRS zu QRS Komplex gemessen in ms. 520 RR-Intervalle werden zur Analyse zur grafischen und mathematischen Auswertung in der iVNS Med Software benötigt


AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM (ANS)
Komplexe Regelsysteme
Complex Control Systems

Das komplette Nervensystem
The Autonomic Nervous System (ANS) With Sympathetic and Parasympathetic Nervous SystemBaroreflexintegration
Baroreflex Integration


Baroreflex / Baroreceptors - Effects on the HRV

RSA - Respiratory Sinus Arrhythmia


Influences on the respiration-dependent heart rate variability

Respiratorische Sinusarrhythmie (RSA)
Respiratory Sinus Arrhythmia - A Resonance Phenomenon

 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
What does HRV mean?
HRV is an abbreviation for Heart Rate Variabilty.
During the HRV or ANS Analysis the time distances from one to the other heartbeat (RR-intervals) are measured in milliseconds

What does ANS mean?
ANS is an abbreviation for Autonomic Nervous System. Via the HRV analysis it is possible to measure the functional state of the autonomic nervous system (ANS), of the sympathetic and parasympathetic nervous system. That is why the HRV analysis is also called ANS Analysis.

What significance does an HRV / ANS Analysis have as a short-time measurement?
The short-time measurement is as significant as a long-term measurement. The data is validated and correlates with those from the long-term measurement. This has been proven by many studies. Since August 2011, the short-time HRV measurement is part of the German Disease Management Guidelines.

The difference is that the short-time measurement (5-10 minutes) is simpler, faster and more practicable as the long-term measurement. It is very important in the long-term measurement that the patient keeps an account of his activities. Additionally, in the long-term measurement there are increased artifacts, which have to be manually filtered out. Consequently, the evaluation takes way more time.

It must be pointed out that the ANS Analysis measures the regulation of the autonomic nervous system. Regulation means the adaption of the body by the autonomic nervous system to changing situations. This is why fluctuations of the parasympathetic and sympathetic nervous system cannot be ruled out as they are completely physiological. In the clinic, there should be some standard conditions:

- the patient should rest for approx. 10 minutes prior to the measurement (similar to taking the blood pressure).
- during the measurement, the patient should sit or lie and not move too much.
- the patient should be left alone during the measurement.

If these standard conditions are followed, the ANS Analysis is very meaningful as the body should activate the parasympathetic nervous system in a resting state.

The healthier the organism, the greater are the fluctuations from measurement to measurement as the body can regulate very well and therefore adapt very fast to changing conditions.

If someone has a blocked regulation, the ANS Analysis will show this result in the morning, during the day, in the evening and even under changing conditions. With the integrated guided respiration in the ANS Analysis Professional, it can be checked how apparent this blocked regulation is and how fast the parasympathetic nervous system can get back to the normal range.

Which parameters are important and relevant for the daily use in the clinic?
First of all, we should ask the questions : ”How many parameters does the autonomic nervous system have?” It consists of the sympathetic and parasympathetic nervous system and therefore these two parameters are the most important ones in practice.

The ANS Analysis includes the following: rhythmogram, histogram, scatter plot, sympathetic nervous system (SI), parasympathetic nervous system (RMSSD), hear rate, standard deviation (SDNN) and the Alpha 1 value indicating the quality of the regulation. More information, formulas and charts can easily become too much and confuse the therapist and the patient.

The spectral analysis does not offer any additional benefits for the clinic. Moreover, it leads to more confusion as many of the spectral analysis parameters are not meant for the short-time measurement.

What is the main statement of the HRV measurement / ANS Analysis?
- How does the autonomic nervous system (ANS) deal with stimuli and respond to them at rest?
- Is the regulation very good, good, impaired, highly impaired or already blocked?
- What effects does the therapy have on the ANS?

Can you make special diagnoses via the ANS Analysis?
No. You can only evauluate the regulatory capacity of the ANS. In case of massive regulatory disorders, you should perform further differential diagnostic examinations. You cannot say in which organ system you will notice the bad regulation first as this varies and also depends on the family anamnesis.

Is the ANS Analysis reproducible?
Yes. The measurement is performed at rest. To use the ANS Analysis for therapy monitoring, you should create standard conditions (similar to taking blood pressure). Therefore, you can see if someone’s regulation is good or bad. The base regulation does not change too much depending on the time of the day, so that you have a good regulation in the morning and an impaired one at night. Slight fluctuations are completely normal as we a working with regulatory diagnostics and not with rigid parameters. Regulation means to react to constant stimuli.

What does regulation mean?
Definition: regulation is the constant and situational adaption of all bodily functions by the autonomic nervous system (ANS). Every second, the body has to adjust according to different stimuli and react reasonably. Whether eating, running, discussing, sleeping, writing a letter etc… every minute of the day, the ANS of the human is adapting to the most different conditions and therefore there is a constant regulation of the individual systems.

What are the measurement conditions?
The patient being measured should have rested for a while prior to the measurement (similar to taking blood pressure). The measurement is taking place at rest while sitting. Because the main question is today: is the parasympathetic nervous system able to fulfill its function in a calm situation or is the sympathetic nervous system overactive?

No stress factors should be created. The measured patient should not move too much, not talk and just sit relaxed. During the 5-10 minute HRV measurment, the patient should be left alone.

How long does an ANS Analysis take?
The ANS Analysis records 520 heartbeats. The measurement time varies depending on the pulse. With a pulse of 100, the measurement takes approx. 5 minutes and with a pulse of 50 approx. 10 minutes. On average the measurement takes 7 minutes.

How exact does the ANS Analysis measure?
The measurement resolution is 1ms. The chest strap transmits the RR intervals to the iPad via Bluetooth. The data is saved and evaluated automatically on the iPad.

What is the maximum distance between the sender (chest strap) and the receiver (iPad)?
The range is approx. 5-10 meters. That is why the iPad should be in the same room as the patient. Due to the minimal need of space of the ipad, that is usually no problem.

How often should the ANS Analysis be performed?
One or two measurements per year as prophylaxis are recommended to recognize a regulatory disorder at an early stage. For therapy monitoring, the ANS Analysis should be performed more often to make sure the therapies have the desired effects. It could make sense to make up to three measurements in one month. Example: 1. measurement for initial value, 2. measurement with guided respiration, 3. measurement after 30 days of respiration therapy.

How do I interpret measuring results with a highly impaired regulation if there are no symptoms or discomfort?
Quite often, stress is the reason for the results: stress in relationships, conflicts in families, permant issues with parents or children, pressure at work or unemployment. Here, you have to clarify the causes and explain the patient what effects the stress has on the body and what that means in the long run.

A long-term highly impaired regulation is the base for future diseases. That is why the ANS Analysis is the perfect prevention diagnostics.

You should always consider the family anamnesis though to rule out potential dispositions of cardiological diseases. Otherwise, you can perform an exercise ECG to rule out further underlying diseases.

Is there a criterion for exclusion for an HRV measurement / ANS Analysis?
Yes.

Patients with atrial fibrillation / absolute arrhythmia do not have to be measured as the base for the HRV evaluation is a stable sinus rhythm. The measuring results of those patients would be falsified positively. Often, cardiac arrhythmia is identified first by the ANS Analysis being very striking in the recording.

Patients with a permanent regulating pacemaker do not have to be measured as the mathematical results do not have any meaning and significance. In this case, the pacemaker takes over the function of the autonomic nervous system. Therefore, no conclusions can be made for the regulation of the ANS.  

Vis produkt