Frakt med Bring fra kr. 41

Fri frakt for ordre over kr. 3000

Vi sender fra lager i Moss

Preventa 105 deuteriumredusert drikkevann (18 liter)

kr 1.904 NOK - (inkl. mva)
Frakt beregnes i kassen

Preventa 105 deuteriumredusert drikkevann (18 liter) er ombestilt og vil sendes så snart den er tilbake på lager.

Preventa 105 deuteriumredusert drikkevann (6 X 2 = 12 flasker = 18 liter)
Deuteriuminnhold: 105 ppm (220 mg /l HDO); 1,5 L
Mineralinnhold: lavt natrium-, kalsium- og magnesium-hydrogenkarbonat
1 pakke inneholder 12 flasker.
Produsert av HYD LLC. for kreftforskning og legemiddelutvikling

Merk! Prisene inkluderer frakt i Norge på 12 flasker (18 liter eller mer). Butikken velger fraktmetode. Ønskes annen fraktmetoden kommer dette som manuelt tillegg.

PREVENTA® DEUTERIUM-REDUSERT DRIKKEVANN

Preventa® er det bestselgende, mest studerte og mest pålitelige deuteriumreduserte drikkevannet i verden. Ingenting annet kommer i nærheten! Vårt merke brukes av tusenvis av helsebevisste mennesker i mer enn 50 land som erstatning for deres normale, daglige væskeinntak.Preventa for idrettsutøvere
Effekten av deuteriumnedbrytning på fysisk ytelse er undersøkt i idrettsmedisinske studier. Deltakerne i studien ledet av National Institute of Sports Medicine var medlemmer av det ungarske nasjonale rolaget. De drakk enten Preventa drikkevann med 105 ppm deuteriuminnhold i den behandlede gruppen, eller normalt drikkevann i kontrollgruppen i løpet av 44 dager. Deretter ble alle deltakerne testet med vanlige ergometriske belastningstester. Resultatene viste at utøverne som drakk Preventa med 105 ppm deuterium, utførte belastningstestene med bedre fysiologiske parametere enn de i kontrollgruppen, som drakk normalt drikkevann og kunne kompensere de metabolske effektene av belastningen bedre. Effekten av det reduserte deuteriuminnholdet var at vevet senere kom i hypoksisk tilstand, mobiliserte glukose bedre, og melkesyrenivået økte saktere. Testresultatene og utøvernes subjektive erfaringer var entydig at inntak av Preventa ga bedre ytelse, raskere restitusjon og bedre utholdenhet. Preventa kan dermed være egnet for å forbedre organismens ytelse i situasjoner med økt fysisk belastning.

Ofte stilte spørsmål om deuteriumredusert drikkevann

Hva er deuterium og Preventa deuteriumredusert drikkevann?
Deuterium, også kjent som tungt hydrogen, er en naturlig forekommende stabil – ikke-radioaktiv – variasjon av hydrogenatomet. Atomkjernen til hydrogen består bare av ett proton, men deuteriumkjernen inneholder ett proton og ett nøytron. Denne masseforskjellen forårsaker betydelige forskjeller i de fysiske og kjemiske egenskapene til hydrogen og deuterium. Preventa, verdens første drikkevannsproduktfamilie med redusert deuteriuminnhold, ble utviklet på grunnlag av et internasjonalt patent av HYD LLC. Preventa drikkevann ble lisensiert av Budapest Veterinary Health and Food Control Station i 1999 basert på ekspertuttalelse fra Fodor József Nasjonalt senter for offentlig helse, Institutt for miljøhelse og Nasjonalt institutt for- mat og ernæringsvitenskap.

Hvorfor bør vi drikke Preventa deuteriumredusert vann?
Forskning viser at det er en naturlig biologisk prosess når cellene reduserer nivået av deuterium. Imidlertid reduseres kroppens evne til å kvitte seg med deuterium etter hvert som vi blir eldre, sykere og får mindre mosjon eller sollys. Dette naturlige systemet er målet for prosedyren med deuteriumreduksjon. Ved å endre deuteriumnivået av drikkevann under det naturlige nivået kan deuteriuminnholdet i kroppen holdes lavt selv når de naturlige celleprosessene ikke fungerer slik man kunne ønske. Ved riktig valg og kontinuerlig forbruk kan lave deuteriumnivåer i organismen opprettholdes i lange perioder.

Hva er den anbefalte daglige mengden deuteriumredusert vann?
Det er mulig å dekke det daglige vanninntaket (1,5–2 liter om dagen for en voksen med gjennomsnittlig kroppsvekt) med deuteriumredusert vann, som kan drikkes rent, men kan også tilsettes smak, brukes til matlaging eller te eller kaffe. Det er viktig å minimere inntaket av væske med normalt deuteriumnivå (vann fra springen, mineralvann, brus, fruktjuice og melk).

Hvilket Preventa-vann bør man velge?
Jo lavere deuteriuminnholdet er i et gitt Preventa-vann, desto lenger er det fra naturlig springvann, som inneholder 140–145 ppm i vår klimasone. Ved riktig valg og kontinuerlig forbruk kan deuterium-reduksjon i organismen opprettholdes i lange perioder.

Hvordan senke deuteriuminnholdet i kroppen?
Den enkleste metoden for å påvirke deuteriuminnholdet i kroppen er å redusere deuterium-konsentrasjonen av drikkevann. Ved å drikke vann med lavere enn naturlig deuteriumkonsentrasjon, vil deuteriuminnholdet i kroppen bli redusert fordi organismens normale vanninnhold vil blande seg med det deuteriumreduserte vannet.

Dette kan suppleres med andre deuteriumreduserte matvarer – for eksempel et deuteriumredusert soppekstrakt – fordi deres organiske molekyler også har lite deuterium. Supplerende bruk av planter dyrket under deuteriumreduserte forhold eller matvarer laget av førstnevnte kan bidra til mer effektiv senking av deuteriuminnholdet i kroppen. Deuteriumreduserte matvarer representerer en ny produktkategori, hvis karakteristiske egenskap er, som en analogi til lavkarbomat, det lave deuteriuminnholdet.

Hva er spesialitetene til Preventa deuterium-redusert drikkevann? Hvordan bestemmes deuteriuminnholdet?
Deuteriuminnholdet i Preventa drikkevann er langt lavere enn naturlig drikkevann, og graden av reduksjon er høyere enn den naturlige variasjonen av deuteriumnivå. Deuteriuminnholdet i vann er normalt gitt i ppm (deler per million), som viser hvor mange av en million hydrogenatomer som er deuterium, eller hvor mange av en million vannmolekyler (H2O) er tungtvann (D2O). Deuteriuminnhold kan måles ved massespektrometri og laserbaserte teknikker.

Hva er betydningen av tall angitt på Preventa deuteriumreduserte produkter? Tallene som er angitt i navnene på Preventa drikkevann, viser deuteriuminnholdet i ppm. Preventa 125 inneholder følgelig 125 ppm, Preventa 105 inneholder 105 ppm, og Preventa 85 inneholder 85 ppm deuterium. Typisk konsentrasjon for springvann er 140–145 ppm i lavlandet. I høyfjellet er deuteriuminnholdet noe lavere.

Hva er de naturlige globale variasjonene av deuteriuminnholdet i nedbør? – Om deuterium-innholdet i menneskekroppen
Deuteriuminnholdet i levende organismer bestemmes hovedsakelig av havvann og av nedbør. Deuteriumnivået i nedbør avtar fra ekvator til Nord- og Sørpolen, fra havene til kontinentene, og avtar med økende høyde. Menneskekroppen består hovedsakelig av vann, men andelen vann reduseres med alderen. Tatt i betraktning at ca. 60% av kroppen er vann, og at organiske forbindelser også inneholder deuterium, er konsentrasjonen av deuterium i menneskekroppen flere ganger høyere enn nivået av andre fysiologisk viktige elementer som kalsium, kalium eller magnesium.

Hvilken metode brukes for å redusere deuteriumnivået i vann?
Deuteriumredusert vann produseres av en energikrevende teknologi basert på forskjeller i de fysisk-kjemiske egenskapene til normalt vann (H2O) og tungtvann (D2O). På grunn av en kokepunktforskjell på bare 1,5°C er konsentrasjonen av tungtvann (med høyere kokepunkt) lavere i dampfasen, og dette faktum brukes til å produsere deuteriumredusert vann. Ved å gjenta fordampning flere ganger i såkalte destillasjonskolonner kan deuteriuminnholdet i vann reduseres til ethvert nivå.

Kan man produsere hjemmelagd deuteriumredusert vann?
Ved hjelp av destillering av vann kan 1 ppm reduksjon oppnås med enkelt destillering, eller 2–3 ppm ved dobbel destillasjon, en ubetydelig endring i deuteriumkonsentrasjonen. Betydelig reduksjon av deuteriuminnholdet kan bare oppnås ved teknologi på industriell skala, fraksjonell destillasjon. Preventa-produkter inneholder 15 til 84% mindre deuterium enn vårt naturlige vann.

HYD LLC. for kreftforskning og narkotikautvikling ble etablert i 1993 for utvikling og verdensomspennende markedsføring av medikamenter og forbrukerprodukter primært for forebygging og behandling av ulike typer kreft. Dette er basert på deuteriumreduksjon, som er en original tilnærming for å hemme veksten av kreftceller i kroppen og å påvirke andre fysiologiske prosesser på en trygg, ikke-invasiv måte, samtidig som bruk av slikt vann gir en effektiv behandling.

All forskning og utvikling, inkludert medikamentregistrering og annen produktutvikling, basert på deuterium-reduksjonsteknologi, administreres, organiseres og finansieres utelukkende av HYD LLC. Ulike anvendelser av deuteriumreduksjon er beskyttet av internasjonale patenter og patentsøknader i de fleste industriland.

De siste årene har HYD kommet inn på det internasjonale markedet, og det profesjonelle omdømmet og den internasjonale anerkjennelsen av den patentbeskyttede deuteriumreduksjonsteknologien fortsetter å vokse. Forskningen har startet i akademiske institusjoner, universiteter og kreftsentre i utlandet.

Milepælene i HYDs historie, og dens store prestasjoner, premier og anerkjennelser, er som følger:

 • 1995 – HYD LLC startet sin første kliniske fase II-undersøkelse av pasienter med prostatakreft.
 • 1996 – Patentet til HYD vant en pris på patentutstillingen Genius '96.
 • 1998 – Patentet til HYD vant en pris på patentutstillingen Genius First Inventors' Olympic Games.
 • 1999 – HYD LLC. fullførte utviklingen og registreringen av sin nye veterinærmedisin, Vetera-DDW-25® A.U.V., for behandling av husholdninger kjæledyr med svulster.
 • 2000 – Den nye formuleringen av deuterium-redusert drikkevann beskyttet av de internasjonale Preventa-varemerkene® ble plassert på markedet.
 • 2002 - HYD LLC ble belønnet som det fjerde raskest utviklende selskapet i den sentrale og østeuropeiske regionen i konkurransen kunngjort av Deloitte &Touche internasjonale revisorselskap. I regionen som består av Europa, Midtøsten og Afrika, hadde HYD en 40.-plass. Prisen ble levert til lederne av de første 500 selskapene i november 2002 i London.
 • 2003 - HYD LLC hadde muligheten til å introdusere seg selv på EuroNews TV, programmet ble sendt på fem språk.
 • 2005 – Preventa® deuteriumredusert drikkevann, utviklet av HYD, vant førsteprisen i den internasjonale innovasjonskonkurransen "New Foods". Juryen la spesielt vekt på forskningens betydning, og produktene er basert på deuterium-redusert vann i helsebevaring.
 • 2009 – I oktober 2009 åpnet HYD LLC sin første butikk i Budapest. Utover å selge Preventa® produktfamilie, var stedet hjemmet til profesjonelle arrangementer på høyt nivå.
 • 2010 – HYD organiserte First International Symposium on Deuterium Depletion i Budapest. Ledende forskere fra fire land (Ungarn, USA, Russland, Iran) presenterte sine resultater på forskning og ulike anvendelser av deuterium-reduksjon. Målet med det to dager lange symposiet var å presentere resultatene av forskning på deuterium-reduksjon, og å bestemme prosedyrens nåværende og fremtidige sted og rolle i forskning på og terapi mot kreft, og i forskning på diabetes og aldring.
 • 2011 - HYD LLC åpnet sin andre butikk i BAH Center Office Building i Budapest.
 • 2012 - På den andre internasjonale kongressen om deuterium-reduksjon, organisert av HYD, presenterte forskere fra syv land (USA, Frankrike, Kina, Russland, Tyrkia, Romania, Ungarn) sine resultater på forskning og praktisk bruk av deuterium-reduksjon.
 • 2012 - Primus Capital stengte en HUF  400 millioner HUF investering i HYD Pharma Ltd. Investeringen brukes til validering av forskningsresultater, og for implementering av en ny klinisk test fase II-studie på mennesker.
 • 2014 - Preventa merkevare- og produktdesign ble fornyet, den nye produktlinjen og de nyeste emballasjematerialene oppfylte de høyeste forbrukerforventningene. Produktlinjen har blitt markedsført i en unik flaske med selvklebende folieetikett, og skillet mellom forskjellige deuterium-baserte Preventa-produkter ble forbedret av de unike fargekodingsfunksjonene til produktfamilien.
 • 2015 – Den tredje internasjonale kongressen om deuterium-reduksjon ble avholdt i mai 2015 i Budapest, Ungarn. På konferansen presenterte og diskuterte ledende forskere fra syv land (USA, Frankrike, Spania, Storbritannia, Russland, Sverige, Ungarn) nåværende fremskritt innen forskning og ulike anvendelser av deuterium-reduksjon. Etter en vellykket audition av Det ungarske nasjonale instituttet for farmasi og ernæring i mai 2015, har Trigon Biotechnology Inc., strategisk partner for moderselskapet til HYD LLC, HYD Pharma Inc., mottatt nye GMP-samsvarssertifikater for det deuterium-reduserte vannet (DDW) som produserer anlegget til HYD Pharma. Deuterium-redusert vann som aktiv farmasøytisk ingrediens ble også registrert hos European Medicine Agency (EMA), og EudraCT-nummeret 2015-003820-30 ble utstedt for protokollkodenummeret HYD-HD85/45-CLL-02.
 • 2016 – HYD Pharma Inc. ble gitt etisk godkjenning av State Institute for Drug Control (SIDC) i Slovakia for fase 2 som en av de første kliniske studiene for å dokumentere at deuterium-redusert vann (DDW) motvirker kreft i kronisk lymfocyttisk leukemi (CLL).
 • I 2016 ble Preventa® deuterium-redusert drikkevannsproduktlinje tildelt MagyarBrands hederlige pris i kategorien Outstanding Consumer Brand.
 • 2019 – Den fjerde internasjonale kongressen om deuteriumuttømming fant sted 17. og18. oktober 2019, i Budapest. Denne todagers konferansen hadde som mål å presentere de nyeste forskningsresultatene og kliniske anvendelsene av deuterium-reduksjon, og bestemme prosessens nåværende og fremtidige rolle i antikreftforskning og forebygging, samt i behandling av andre, først og fremst metabolske, sykdommer og i aldringsforskningen. Konferansen ga et bredt vitenskapelig forum for innenlandske og utenlandske forskere og leger på dette feltet for å dele sine siste resultater. Ved å bringe de ledende forskerne for deuterium-reduksjon i verden sammen, var konferansen, utover vitenskapen, også et forum for å etablere forbindelser og samarbeid.
 • 2020 – Det første deuterium-reduserte kosttilskuddet ble satt i omløp. Preventa deuterium-redusert østerssopp-ekstrakt er det eneste 100% naturlige produktet av østerssopp som produseres i dyrking ved hjelp av vann med redusert deuterium-innhold på 85 ppm. Veterinærdirektoratet i National Food Chain Safety Agency ga tillatelse til klinisk undersøkelse av Vetera-DDW-25 A.U.V. injeksjonsformel hos hunder med brystsvulster.

Forskning (klikk her) Hvis du vil vite mer om resultatene våre, klikk her.

Preventa 105 deuteriumredusert drikkevann (18 liter) - Uno Vita AS
Preventa

Preventa 105 deuteriumredusert drikkevann (18 liter)

kr 1.904 NOK - (inkl. mva)

Ofte stilte spørsmål om deuteriumredusert drikkevann

Hva er deuterium og Preventa deuteriumredusert drikkevann?
Deuterium, også kjent som tungt hydrogen, er en naturlig forekommende stabil – ikke-radioaktiv – variasjon av hydrogenatomet. Atomkjernen til hydrogen består bare av ett proton, men deuteriumkjernen inneholder ett proton og ett nøytron. Denne masseforskjellen forårsaker betydelige forskjeller i de fysiske og kjemiske egenskapene til hydrogen og deuterium. Preventa, verdens første drikkevannsproduktfamilie med redusert deuteriuminnhold, ble utviklet på grunnlag av et internasjonalt patent av HYD LLC. Preventa drikkevann ble lisensiert av Budapest Veterinary Health and Food Control Station i 1999 basert på ekspertuttalelse fra Fodor József Nasjonalt senter for offentlig helse, Institutt for miljøhelse og Nasjonalt institutt for- mat og ernæringsvitenskap.

Hvorfor bør vi drikke Preventa deuteriumredusert vann?
Forskning viser at det er en naturlig biologisk prosess når cellene reduserer nivået av deuterium. Imidlertid reduseres kroppens evne til å kvitte seg med deuterium etter hvert som vi blir eldre, sykere og får mindre mosjon eller sollys. Dette naturlige systemet er målet for prosedyren med deuteriumreduksjon. Ved å endre deuteriumnivået av drikkevann under det naturlige nivået kan deuteriuminnholdet i kroppen holdes lavt selv når de naturlige celleprosessene ikke fungerer slik man kunne ønske. Ved riktig valg og kontinuerlig forbruk kan lave deuteriumnivåer i organismen opprettholdes i lange perioder.

Hva er den anbefalte daglige mengden deuteriumredusert vann?
Det er mulig å dekke det daglige vanninntaket (1,5–2 liter om dagen for en voksen med gjennomsnittlig kroppsvekt) med deuteriumredusert vann, som kan drikkes rent, men kan også tilsettes smak, brukes til matlaging eller te eller kaffe. Det er viktig å minimere inntaket av væske med normalt deuteriumnivå (vann fra springen, mineralvann, brus, fruktjuice og melk).

Hvilket Preventa-vann bør man velge?
Jo lavere deuteriuminnholdet er i et gitt Preventa-vann, desto lenger er det fra naturlig springvann, som inneholder 140–145 ppm i vår klimasone. Ved riktig valg og kontinuerlig forbruk kan deuterium-reduksjon i organismen opprettholdes i lange perioder.

Hvordan senke deuteriuminnholdet i kroppen?
Den enkleste metoden for å påvirke deuteriuminnholdet i kroppen er å redusere deuterium-konsentrasjonen av drikkevann. Ved å drikke vann med lavere enn naturlig deuteriumkonsentrasjon, vil deuteriuminnholdet i kroppen bli redusert fordi organismens normale vanninnhold vil blande seg med det deuteriumreduserte vannet.

Dette kan suppleres med andre deuteriumreduserte matvarer – for eksempel et deuteriumredusert soppekstrakt – fordi deres organiske molekyler også har lite deuterium. Supplerende bruk av planter dyrket under deuteriumreduserte forhold eller matvarer laget av førstnevnte kan bidra til mer effektiv senking av deuteriuminnholdet i kroppen. Deuteriumreduserte matvarer representerer en ny produktkategori, hvis karakteristiske egenskap er, som en analogi til lavkarbomat, det lave deuteriuminnholdet.

Hva er spesialitetene til Preventa deuterium-redusert drikkevann? Hvordan bestemmes deuteriuminnholdet?
Deuteriuminnholdet i Preventa drikkevann er langt lavere enn naturlig drikkevann, og graden av reduksjon er høyere enn den naturlige variasjonen av deuteriumnivå. Deuteriuminnholdet i vann er normalt gitt i ppm (deler per million), som viser hvor mange av en million hydrogenatomer som er deuterium, eller hvor mange av en million vannmolekyler (H2O) er tungtvann (D2O). Deuteriuminnhold kan måles ved massespektrometri og laserbaserte teknikker.

Hva er betydningen av tall angitt på Preventa deuteriumreduserte produkter? Tallene som er angitt i navnene på Preventa drikkevann, viser deuteriuminnholdet i ppm. Preventa 125 inneholder følgelig 125 ppm, Preventa 105 inneholder 105 ppm, og Preventa 85 inneholder 85 ppm deuterium. Typisk konsentrasjon for springvann er 140–145 ppm i lavlandet. I høyfjellet er deuteriuminnholdet noe lavere.

Hva er de naturlige globale variasjonene av deuteriuminnholdet i nedbør? – Om deuterium-innholdet i menneskekroppen
Deuteriuminnholdet i levende organismer bestemmes hovedsakelig av havvann og av nedbør. Deuteriumnivået i nedbør avtar fra ekvator til Nord- og Sørpolen, fra havene til kontinentene, og avtar med økende høyde. Menneskekroppen består hovedsakelig av vann, men andelen vann reduseres med alderen. Tatt i betraktning at ca. 60% av kroppen er vann, og at organiske forbindelser også inneholder deuterium, er konsentrasjonen av deuterium i menneskekroppen flere ganger høyere enn nivået av andre fysiologisk viktige elementer som kalsium, kalium eller magnesium.

Hvilken metode brukes for å redusere deuteriumnivået i vann?
Deuteriumredusert vann produseres av en energikrevende teknologi basert på forskjeller i de fysisk-kjemiske egenskapene til normalt vann (H2O) og tungtvann (D2O). På grunn av en kokepunktforskjell på bare 1,5°C er konsentrasjonen av tungtvann (med høyere kokepunkt) lavere i dampfasen, og dette faktum brukes til å produsere deuteriumredusert vann. Ved å gjenta fordampning flere ganger i såkalte destillasjonskolonner kan deuteriuminnholdet i vann reduseres til ethvert nivå.

Kan man produsere hjemmelagd deuteriumredusert vann?
Ved hjelp av destillering av vann kan 1 ppm reduksjon oppnås med enkelt destillering, eller 2–3 ppm ved dobbel destillasjon, en ubetydelig endring i deuteriumkonsentrasjonen. Betydelig reduksjon av deuteriuminnholdet kan bare oppnås ved teknologi på industriell skala, fraksjonell destillasjon. Preventa-produkter inneholder 15 til 84% mindre deuterium enn vårt naturlige vann.

HYD LLC. for kreftforskning og narkotikautvikling ble etablert i 1993 for utvikling og verdensomspennende markedsføring av medikamenter og forbrukerprodukter primært for forebygging og behandling av ulike typer kreft. Dette er basert på deuteriumreduksjon, som er en original tilnærming for å hemme veksten av kreftceller i kroppen og å påvirke andre fysiologiske prosesser på en trygg, ikke-invasiv måte, samtidig som bruk av slikt vann gir en effektiv behandling.

All forskning og utvikling, inkludert medikamentregistrering og annen produktutvikling, basert på deuterium-reduksjonsteknologi, administreres, organiseres og finansieres utelukkende av HYD LLC. Ulike anvendelser av deuteriumreduksjon er beskyttet av internasjonale patenter og patentsøknader i de fleste industriland.

De siste årene har HYD kommet inn på det internasjonale markedet, og det profesjonelle omdømmet og den internasjonale anerkjennelsen av den patentbeskyttede deuteriumreduksjonsteknologien fortsetter å vokse. Forskningen har startet i akademiske institusjoner, universiteter og kreftsentre i utlandet.

Milepælene i HYDs historie, og dens store prestasjoner, premier og anerkjennelser, er som følger:

Forskning (klikk her) Hvis du vil vite mer om resultatene våre, klikk her.

Vis produkt