Frakt med Bring fra kr. 41

Fri frakt for ordre over kr. 3000

Vi sender fra lager i Moss

Spectrolabo mineral and metal testsystem

kr 21.000 NOK - (inkl. mva)
Frakt beregnes i kassen

Spectrolabo mineral and metal testsystem er ombestilt og vil sendes så snart den er tilbake på lager.

Spectrolabo mineral- og tungmetalltestsystem
Mål din mineral og metall status på stedet


Spektrofotometrisk analyse startpakke
Inkluderer:

  • Fotospektrometer
  • Kabler
  • Programvarenedlasting for Windows og Mac
  • Pris pr. test (spør oss om din pris som eier av apparatet), standard utsalg er kr. 990 pr. stk.
  • Mulighet for å leie apparatet for 75 EURO eller 750 NOK pr. måned
  • Depositum/forskuddsleie for leie er 1000 EURO eller 10 000 NOK
  • Minimums leieperiode er 1 år (totalpris ett år kr. 9.000, tester i tillegg)

PÅ SEKUNDER KAN SPECTROLABO VURDERE:
Bio-tilgjengelighet i cellene av mineraler, sporstoffer og oksidativt stress, samt mengden av tungmetaller tilstede. Testen utføres øyeblikkelig og er smertefri.

BLOD- OG URINPRØVER, HVA ER FORSKJELLEN?
Spectrolabo er den første pålitelige, vitenskapelige metoden for å måle cellulær biotilgjengelighet av mineraler, sporstoffer og tungmetaller.

SMERTEFRI OG UTEN BEHOV FOR BLODPRØVE
Testen utføres ved hjelp av spektrofotometri og deretter evaluert innenfor din egen praksis ved hjelp av en bærbar spektrometer koblet til en datamaskin.

GODKJENT TEKNOLOGI
Spectrolabo er basert på målinger utført av et spektrometer. Spektrofotometri er en kvantitativ analysemetode som måler absorpsjonsegenskapene (absorbans) av et bestemt medium innen hele lysspekteret.

Målinger av mineraler i serum viser nivåene i blodet når prøven tas. Blodserum opprettholder mineralnivåene på bekostning av andre organer i kroppen på grunn av sin homeostatiske mekanisme. Disse nivåene varierer. Mineralnivåer målt i urin gir informasjon om mengden mineraler som utskilles i et bestemt øyeblikk. Disse nivåene varierer også. Analyse av sporstoffer i hår viser hva som har blitt metabolisert tidligere, og det er veldig følsomt for forurensning som påvirker håret (fargestoffer, eksosgasser osv.). Når nivåene måles i epitelceller, indikerer dette mineralene som har vært der en stund, noe som tilsvarer mer nivåene som er observert i vev. Ved å gjøre dette er det mulig å oppdage mineraler som mangler eller er tilstede i overflod, spesielt i epitelceller, noen ganger måneder eller til og med år før serumnivåene blir unormale.

Mål intracellulære tungmetaller, mineraler og sporstoffer på sekunder uten blodprøve
Med bare noen få klikk kan data sendes til laboratoriets sikre server. Du vil deretter motta en vurdering av nivåene av sporstoffer, mineraler og tungmetaller, samt oksidativt stress.

Introduksjon til intracellulær måling av mineraler og metaller
Spectrolabo blir nå brukt av helsepersonell i mange land som ønsker å få en rask og nøyaktig vurdering av sporstoffer, mineraler og tungmetaller i vevet til pasientene deres.

Hva er spektrofotometri?
Det er en optisk teknologi. Denne kvantitative analysemetoden innebærer måling av absorpsjon eller optisk tetthet av et kjemisk stoff.

Omfattende test med umiddelbar tolkning av resultatene
På sekunder kan Spectrolabo evaluere: mineraler, sporstoffer, oksidativt stress og tungmetaller. Spectrolabo kan brukes av alle helsepersonell og gjør det mulig å utføre en øyeblikkelig, smertefri test.

Fordelene med Spectrolabo
Enkel, omfattende og rask 

Metoden er basert på prinsippet om absorpsjon, emisjon eller refleksjon av lys av kjemiske forbindelser innenfor et bestemt bølgelengdeområde. Spektrofotometri brukes innen mange forskjellige felt: kjemi, farmasi, miljøvitenskap, landbruksmat, biologi, medisin/klinisk, industri og andre.
Innen medisinfeltet brukes spektrofotometri for å undersøke vev. Fysikkens lover viser at et materiale kan eksiteres av en lysstråle (absorpsjon) og deretter reagere ved å produsere stråling (emisjon) innenfor et karakteristisk frekvensspekter, avhengig av dets bestanddeler.

Spektrofotometri er en type stråling som utnytter denne egenskapen til materialer
Spectrolabo er en spektrofotometrisk enhet som er kalibrert for epitelceller i håndflaten.
Analysen utføres ved å bruke lys for å energisere cellen i huden. Dette hever energinivået slik at den sender ut stråling, som samles inn og deretter analyseres av en egnet detektor.
Den utstrålte strålingen er representativ for biotilgjengeligheten av intracellulære mineraler. Spectrolabo gjør det mulig å få en svært nøyaktig, omfattende og rask rapport om oligo-mineraler. Det kan brukes som en veiledning for ernæring og dermed i forebyggende helsevesen. Verktøyet har et svært høyt nivå av reproduserbarhet, med en maksimal feilmargin på 1% mellom kontinuerlige og overlappede 2 avlesninger.

Fordeler
• Vurdering av cellulær biotilgjengelighet av mineraler og sporstoffer på sekunder
• En metode for å evaluere mangel og overskudd av mineraler, sporstoffer og mulig tungmetalltoksisitet
• En omfattende, personlig test som lar deg optimalisere pasientbehandling og oppfølging
• En tjeneste (test) som kan tilpasses dine behov

Enkel å bruke
• Spektrofotometeret er koblet til en datamaskin eller nettbrett ved hjelp av en USB-kabel
• En nettapplikasjon (kompatibel med Windows og Mac OS)
• Sikker personlig tilgang til en applikasjon som er tilkoblet internett

Raske, omfattende målinger i tre trinn

  1. Legg inn pasientens fysiologiske data
  2. Utfør målingen ved å påføre spektrofotometeret på pasientens hud
  3. Motta rapporten umiddelbart på datamaskinen eller nettbrettet ditt

(En sikker server brukes til å sende og registrere dataene, slik at du kan følge opp pasientene dine)

Spectrolabo/OligoScan: Spektrofotometrisk analyse Utdrag fra store norske leksikon om hva et spektrofotometer er: Ordet kommer av spektrofotometer, instrument som brukes for å måle absorpsjon av elektromagnetisk stråling med en bestemt frekvens eller som funksjon av frekvensen, når strålingen går gjennom en stoffprøve.

Spectrolabo bruker spektrofotometri som metode til å måle konsentrasjonen av sporelementer og tungmetaller i kroppens vev (dermis). Systemet benytter en kvantitativ analytisk beregning for å måle absorbans eller optisk tetthet av et mineral, metall eller kjemisk stoff. Målingen gjøres direkte på stedet med spektrometeret, som er bærbart. Når dataene (tar 2 minutter) er hentet inn fra klienten, sendes de til en sikker, sentral server. Kort tid etter mottar du en omfattende analyse av mineraler, sporelementer og tungmetaller. Spectrolabo er en revolusjonerende teknikk som mange har ventet på for hurtig og presist kunne lese ut kroppens mineralbalanse. I tilfelle av overbelastning av (giftige) tungmetaller, kan du foreskrive spesifikke kelatorer, avgiftningsprogrammer, mineraler, ernæring, antioksidanter, livsstils forandringer og i etterkant se om tiltakene har hatt ønsket effekt.

Interaksjon av metaller, tunge metaller, mineraler, elektrolytter og ioner med celle reseptorer og antagonister i menneskekroppen

Grunnleggende om celle reseptorer:
Celle reseptorer er spesielle proteiner som har evnen til å binde seg til bestemte molekyler, som kan være alt fra hormoner til medisiner. Når de binder seg til disse molekylene, utløser det en reaksjon i cellen. Avhengig av typen reseptor, kan de være plassert på celleoverflaten eller dypere inne i cellen.

Antagonister:
Antagonister er molekyler som hindrer reseptorene i å bli aktivert. Noen antagonister binder seg til samme sted som de vanlige molekylene, mens andre binder seg et annet sted på reseptoren, noe som endrer hvordan reseptoren fungerer.

Interaksjoner med reseptorer:

Ligander: Metaller som sink kan virke som ligander. De binder seg til bestemte reseptorer som har med kroppens immunrespons eller betennelsesreaksjoner å gjøre. Et annet eksempel er jern, som binder seg til spesielle reseptorer for å hjelpe med transport av jern i kroppen.

Kofaktorer: Magnesium er et eksempel på et metall som hjelper bestemte reseptorer i hjernen. Dette påvirker ting som hukommelse og læring. Kalsium er også involvert, og det hjelper med funksjonen til noen kjernereceptorer, som de som reagerer på D-vitamin og østrogen.

Antagonister: Tunge metaller kan forstyrre hvordan noen reseptorer virker. Bly kan hindre kalsium i å fungere som det skal, noe som kan påvirke hvordan nerver fungerer. Kvikksølv kan forstyrre noen av kroppens naturlige renselsesprosesser.

Konkurranse om reseptorer: Noen ganger konkurrerer forskjellige metaller og ioner om å binde seg til de samme reseptorene. For eksempel kan både kobber og sink prøve å binde seg til de samme proteinene. Natrium og kalium konkurrerer også om noen av de samme enzymene, som er viktige for å opprettholde riktig balanse i cellene.

Konklusjon:
Metaller, tunge metaller, mineraler, elektrolytter og ioner har mange roller i menneskekroppen. De interagerer med celle reseptorer og påvirker mange av de viktige prosessene som holder oss i live og sunne. Dette er en kort oversikt, men det er mye mer detaljert informasjon om hvordan alle disse tingene samhandler i kroppen vår.

La oss dykke dypere inn i noen av de vanligste antagonistiske interaksjonene mellom mineraler, elektrolytter, stoffer, metaller og tungmetaller:

1. Kalsium og Magnesium:
Disse to mineralene er ofte i en balanse i kroppen. For mye kalsium kan hemme absorpsjonen av magnesium, og omvendt. Magnesium hjelper med å regulere kalsiumtransporten, og dermed kan en ubalanse i disse mineralene påvirke muskelsammentrekninger og nervefunksjon.

2. Sink og Kobber:
Zink og kobber konkurrerer om absorpsjon i tarmen. For mye sink kan hemme absorpsjonen av kobber, noe som kan føre til kobbermangel. Dette er viktig fordi kobber er nødvendig for flere enzymatiske prosesser i kroppen.

3. Jern og Kalsium:
Kalsium kan hemme absorpsjonen av både jern og sink i tarmen. Dette er spesielt viktig for de som tar tilskudd, da for høye doser kalsium kan forstyrre balansen av disse mineralene.

4. Bly og Kalsium:
Bly kan etterligne kalsium og forstyrre kalsiumavhengige prosesser i kroppen, som nevrotransmitter frigjøring. På lang sikt kan dette føre til nevrologiske problemer, spesielt hos barn.

5. Kadmium og Sink:
Kadmium, et tungmetall, kan etterligne sink i kroppen. Det betyr at ved høye nivåer av kadmiumeksponering kan kroppen feilaktig bruke kadmium i stedet for sink, noe som kan forstyrre viktige biologiske prosesser.

6. Kvikksølv:
Dette tungmetallet kan binde seg til svovelholdige grupper i enzymer og proteiner, og forstyrre deres funksjon. Kvikksølv kan spesielt påvirke glutathion, en viktig antioksidant i kroppen, og forstyrre avgiftningsprosesser.

7. Kalsium og Kalium:
Disse to elektrolyttene arbeider sammen i kroppen, spesielt i forhold til hjerte- og muskelfunksjon. For mye kalsium kan for eksempel redusere kaliums evne til å utføre sin rolle i hjertemuskelens sammentrekninger.

Konklusjon:
Interaksjonene mellom forskjellige metaller, mineraler og elektrolytter i kroppen er komplekse og mangfoldige. Det er viktig å forstå deres roller og balanser, spesielt hvis man vurderer tilskudd eller eksponeres for tungmetaller i miljøet. Hver av disse har en unik rolle i kroppen og kan påvirke andre stoffer på forskjellige måter.

Spectrolabo mineral and metal testsystem - Uno Vita AS
Uno Vita AS

Spectrolabo mineral and metal testsystem

kr 21.000 NOK - (inkl. mva)

Spectrolabo/OligoScan: Spektrofotometrisk analyse Utdrag fra store norske leksikon om hva et spektrofotometer er: Ordet kommer av spektrofotometer, instrument som brukes for å måle absorpsjon av elektromagnetisk stråling med en bestemt frekvens eller som funksjon av frekvensen, når strålingen går gjennom en stoffprøve.

Spectrolabo bruker spektrofotometri som metode til å måle konsentrasjonen av sporelementer og tungmetaller i kroppens vev (dermis). Systemet benytter en kvantitativ analytisk beregning for å måle absorbans eller optisk tetthet av et mineral, metall eller kjemisk stoff. Målingen gjøres direkte på stedet med spektrometeret, som er bærbart. Når dataene (tar 2 minutter) er hentet inn fra klienten, sendes de til en sikker, sentral server. Kort tid etter mottar du en omfattende analyse av mineraler, sporelementer og tungmetaller. Spectrolabo er en revolusjonerende teknikk som mange har ventet på for hurtig og presist kunne lese ut kroppens mineralbalanse. I tilfelle av overbelastning av (giftige) tungmetaller, kan du foreskrive spesifikke kelatorer, avgiftningsprogrammer, mineraler, ernæring, antioksidanter, livsstils forandringer og i etterkant se om tiltakene har hatt ønsket effekt.

Interaksjon av metaller, tunge metaller, mineraler, elektrolytter og ioner med celle reseptorer og antagonister i menneskekroppen

Grunnleggende om celle reseptorer:
Celle reseptorer er spesielle proteiner som har evnen til å binde seg til bestemte molekyler, som kan være alt fra hormoner til medisiner. Når de binder seg til disse molekylene, utløser det en reaksjon i cellen. Avhengig av typen reseptor, kan de være plassert på celleoverflaten eller dypere inne i cellen.

Antagonister:
Antagonister er molekyler som hindrer reseptorene i å bli aktivert. Noen antagonister binder seg til samme sted som de vanlige molekylene, mens andre binder seg et annet sted på reseptoren, noe som endrer hvordan reseptoren fungerer.

Interaksjoner med reseptorer:

Ligander: Metaller som sink kan virke som ligander. De binder seg til bestemte reseptorer som har med kroppens immunrespons eller betennelsesreaksjoner å gjøre. Et annet eksempel er jern, som binder seg til spesielle reseptorer for å hjelpe med transport av jern i kroppen.

Kofaktorer: Magnesium er et eksempel på et metall som hjelper bestemte reseptorer i hjernen. Dette påvirker ting som hukommelse og læring. Kalsium er også involvert, og det hjelper med funksjonen til noen kjernereceptorer, som de som reagerer på D-vitamin og østrogen.

Antagonister: Tunge metaller kan forstyrre hvordan noen reseptorer virker. Bly kan hindre kalsium i å fungere som det skal, noe som kan påvirke hvordan nerver fungerer. Kvikksølv kan forstyrre noen av kroppens naturlige renselsesprosesser.

Konkurranse om reseptorer: Noen ganger konkurrerer forskjellige metaller og ioner om å binde seg til de samme reseptorene. For eksempel kan både kobber og sink prøve å binde seg til de samme proteinene. Natrium og kalium konkurrerer også om noen av de samme enzymene, som er viktige for å opprettholde riktig balanse i cellene.

Konklusjon:
Metaller, tunge metaller, mineraler, elektrolytter og ioner har mange roller i menneskekroppen. De interagerer med celle reseptorer og påvirker mange av de viktige prosessene som holder oss i live og sunne. Dette er en kort oversikt, men det er mye mer detaljert informasjon om hvordan alle disse tingene samhandler i kroppen vår.

La oss dykke dypere inn i noen av de vanligste antagonistiske interaksjonene mellom mineraler, elektrolytter, stoffer, metaller og tungmetaller:

1. Kalsium og Magnesium:
Disse to mineralene er ofte i en balanse i kroppen. For mye kalsium kan hemme absorpsjonen av magnesium, og omvendt. Magnesium hjelper med å regulere kalsiumtransporten, og dermed kan en ubalanse i disse mineralene påvirke muskelsammentrekninger og nervefunksjon.

2. Sink og Kobber:
Zink og kobber konkurrerer om absorpsjon i tarmen. For mye sink kan hemme absorpsjonen av kobber, noe som kan føre til kobbermangel. Dette er viktig fordi kobber er nødvendig for flere enzymatiske prosesser i kroppen.

3. Jern og Kalsium:
Kalsium kan hemme absorpsjonen av både jern og sink i tarmen. Dette er spesielt viktig for de som tar tilskudd, da for høye doser kalsium kan forstyrre balansen av disse mineralene.

4. Bly og Kalsium:
Bly kan etterligne kalsium og forstyrre kalsiumavhengige prosesser i kroppen, som nevrotransmitter frigjøring. På lang sikt kan dette føre til nevrologiske problemer, spesielt hos barn.

5. Kadmium og Sink:
Kadmium, et tungmetall, kan etterligne sink i kroppen. Det betyr at ved høye nivåer av kadmiumeksponering kan kroppen feilaktig bruke kadmium i stedet for sink, noe som kan forstyrre viktige biologiske prosesser.

6. Kvikksølv:
Dette tungmetallet kan binde seg til svovelholdige grupper i enzymer og proteiner, og forstyrre deres funksjon. Kvikksølv kan spesielt påvirke glutathion, en viktig antioksidant i kroppen, og forstyrre avgiftningsprosesser.

7. Kalsium og Kalium:
Disse to elektrolyttene arbeider sammen i kroppen, spesielt i forhold til hjerte- og muskelfunksjon. For mye kalsium kan for eksempel redusere kaliums evne til å utføre sin rolle i hjertemuskelens sammentrekninger.

Konklusjon:
Interaksjonene mellom forskjellige metaller, mineraler og elektrolytter i kroppen er komplekse og mangfoldige. Det er viktig å forstå deres roller og balanser, spesielt hvis man vurderer tilskudd eller eksponeres for tungmetaller i miljøet. Hver av disse har en unik rolle i kroppen og kan påvirke andre stoffer på forskjellige måter.

Vis produkt