Frakt med Bring fra kr. 41

Fri frakt for ordre over kr. 3000

Vi sender fra lager i Moss

Rabattkode: VelkommenUNOVITA10

Automatisk kvantumsrabatt

Uno Vita rødlysterapi skyggelue (Cap)

kr 3.900 NOK - (inkl. mva)
Frakt beregnes i kassen

Uno Vita rødlysterapi skyggelue
Skyggelue for å fremme hårvekst, motvirker hårtap og bedre hjernehelse
* Krever en powerbank (minst 10000 mA) eller tilknyttning til strøm

Vitenskapelig dokumenterte effekter
Forskning viser at lys i bølgelengde-området  630-950 nm viser optimal biologisk respons og kan gi følgende effekter:

• Kan motvikre å redusere smerte eller hodepine
• Kan stimulere til hårvekst og motvirke hårtap
• Kan ha positiv effekt for sykdommer i hjernen
• Kan forbedre hukommelsen

Forholdsregeler.
Denne teknologien har ingen kjente negative bivirkninger. Vi foreslår likvel følgende forholdsregler:

 • Skyggeluen er vannavstøtende, men ikke vanntett
 • Ikke la luen eller komponentene komme i kontakt med vann eller komme under vann
 • Skyggeluen er ikke godkjent for bruk av barn og gravide
 • Ikke overskrid 30 minutter på en behandling
 • Ikke stirr direkte på lyset

Kontakt legen din hvis du :
Har medisinske spørsmål
Mistenker at du har hatt en negativ reaksjon fra å bruke enheten
Tar legemidler som er kjent for å forårsake lysfølsomhet

Forskningen bak utviklingen av produktet
Forskning viser at rødt/infrarødt lys er en effektiv naturlig behandling av hårtap eller håravfall. Hårtap er en av de vanligste effektene av aldring, som påvirker over halvparten av verdens befolkning. Mer enn 50% av menn over 40 år og 75% av kvinner over 65 opplever hårtap. I tillegg er det vanlig i enkelte former for kreftbehandling å miste håret.

Heldigvis tilbyr rødlysterapi et trygt og naturlig alternativ for å forhindre og også å kunne reversere hårtap. Denne påstanden er godt underbygget av et vell av fagfellevurderte kliniske studier og metaanalyser. En metaanalyse fra 2019 undersøkte 8 kliniske studier, som besto av totalt 11 dobbeltblinde randomiserte kontrollerte studier. Den kvantitative analysen viste en betydelig økning i hårtetthet for personer som ble behandlet med rødlysbehandling. Det var en betydelig økning i hårvekst med rødlysterapi behandlinger sammenliknet med resultatene fra narres eller placebo behandling.

*Metanalyse betyr at man slår sammen resultatene fra mange like studier slik at det er mulig å konkludere med høyere grad av sikkerhet om hvor god behandlingen er.

Rødlysterapi mer effektiv enn hårvekstmedisiner og uten bivirkninger
En metaanalyse fra 2018 gjennomgikk nylige fremskritt innen ikke-kirurgiske behandlinger for hårtap. 22 studier ble undersøkt ved å sammenligne rødlysbehandling med andre vanlige behandlinger som hormonregulerende legemidler som Finasteride og Dutasteride. Forskrerne konkluderte med at rødlysbehandling var klart mest effektivt. Viktig, mens mange av stoffene/metodene, som ble gjennomgått i denne metaanalysen hadde negative bivirkninger, ble det funnet at rødlysbehandling ikke hadde noen. Uno Vita anbefaler å kombinere rødlysbehandlingen med naturlige tilskudd som KERANAT™ som er ett godt anti hårtap tilskudd.

Forbedret antall hår, tetthet, tykkelse og styrke med rødt lys
En annen metaanalyse publisert i 2017, analyserte 11 studier og 680 pasienter som ble behandlet med rødlysbehandling for å fremme hårvekst. Forskere bemerket betydelige forbedringer i både hårtelling og hårtetthet. I tillegg ble hårtykkelse og fasthet også forbedret hos de som ble behandlet med naturlig lys. Folk som ble behandlet med rødt lys ble spurt om sine erfaringer, og i det store og hele reagerte veldig positivt på behandlingene.

Rødt lys bevist effektiv for mannlig skallethet sammenliknet med narrebehandling
I en enkelt studie fra 2018 gjennomførte forskere en 6 måneders, randomisert, dobbeltblind studie med både rødlysterapi og en narre enhet. 100 personer brukte ekte rødlysterapi på den ene siden av hode 3 ganger i uken i 30 minutter, mens den andre siden fikk en narrebehandling. På slutten av studien hadde siden som fikk rødlysbehandling betydelig større hårdekning enn siden som hadde fått narrebehandling. Hårtykkelse, hårtelling og hårvekst var klart forbedret. Forskerene konkluderte med at rødlysterapi er en effektiv, sikker og godt tolerert behandling for skallede menn.

En annen studie som hadde som mål å definere sikkerhet og fysiologiske effekter av rødlysbehandling på skallede menn ble utført i 2014. 44 menn deltok og hadde en del av hodebunnen trimmet til 3 mm høyde. Området ble tatovert og fotografert. En gruppe fikk rødlysbehandling annenhver dag i 16 uker, mens den andre gruppen fikk en falsk behandling. Etter å ha fullført studien fant forskerne:

 • En betydelig økning i hårtallet etter behandling i behandlingsgruppen for rødt lys
 • En 35% økning i hårvekst i rødlysbehandlingsgruppen
 • Ingen bivirkninger eller bivirkninger ble rapportert

Behandling av kvinnelig uten eller med lite hår med rød lysterapi
Rødlysterapi er en av de mest testede og beviste hårtapsbehandlingene for kvinner i dag. For å studere effektiviteten av rødlysterapi på kvinner med normalt hårtap, bestemte en av forskerne som gjennomførte den tidligere nevnte studien om menn å gjenskape den for kvinnelige deltakere med hårtap. Den dobbeltblinde, randomiserte studien ble utført på samme måte: 47 kvinnelige deltakere hadde et område av sidene trimmet ned til 3 mm høyde. Området ble tatovert og fotografert. En gruppe fikk rødlysbehandling annenhver dag i 16 uker, mens den andre gruppen fikk en narrebehandling. Etter å ha fullført studien fant forskerne enda bedre hårvekstresultater for kvinner enn menn:

 • Betydelig økning i hårtall etter behandling for kvinner
 • En 37% økning i hårvekst i rødlysbehandlingsgruppen
 • Ingen bivirkninger eller bivirkninger ble rapportert

51% økning av kvinners hår: En studie fra 2017 studerte man effekten av rødt lys terapi på kvinner som opplever hårtap. Forskere brukte Ludwig-Savin «skallehets-skalaen», spesielt designet for å undersøke hårtap hos kvinner. De fant at kvinner som fikk rødlysbehandling ved 650 nm så en 51% økning i antall hår.

Konklusjon: Rødlysterapi er en sikker, effektiv hårtapsintervensjon
Rød lysterapi er en sikker, effektiv naturlig hårtapsbehandling som er pålitelig for både mannlig og kvinnelig hårtap. På tvers av studie etter studie har rødlysbehandlinger økt hårkvaliteten, økt hårtykkelsen og hjulpet folk med å forbedre utseendet og selvtilliten. Hvis du sliter med hårtap og mislykkede behandlinger, kan du vurdere å prøve naturlig rødlysterapi.

Slik bruker du Uno Vitas rødlysterapi skyggelue :

1) Koble til stikkontakten (eller transportabelt batteri (følger ikke med) med USB-kabel, to knapper vil så lyste. Trykk deretter på av/på-knappen for å slå på enheten. Den starter alltid  på laveste lysstyrke ( 50% .)

2) Avstand: 0 cm for best resultat, plasser hodet for å stimulere til hårvekst, motvirke  hodepine og forbedre hukommelsen og motvirke sykdom.

3) Velg alternativer:
Trykk raskt på av/på-knappen én gang, slik at av/på-knappen lyser grønt:
a) Trykk én gang på knappen, og alle lysdioder (630 nm 850 nm 940 nm ) slås på.
bI Trykk igjen, og bare de røde lysdiodene (630 nm) vil være på, og nær infrarød (850nm og 940nm) vil være av.
c) Trykk igjen, nær infrarød LED (850nm og 940nm) vil være på, og røde lysdioder (630nm) av. Vær oppmerksom på at infrarødt lys er usynlig for det menneskelige øye, så det kan virke som om lysdiodene er av når den infrarøde led-lampen er på.
d) Trykk igjen, og alle LED-dioder slås av.

Hvis du trykker på av/på-knappen i mer enn 3 sekunder, lyser av/på-knappen blått og:
a) Trykk én gang på knappen, og alle lysdioder (630 nm 850 nm 940 nm) starter å pulsere.
b) Trykk igjen, og bare de røde lysdiodene (630 nm) pulserer.
c) Trykk igjen, og bare de nær infrarøde lysdiodene (850nm og 940nm) pulserer.
d)Trykk igjen, og alle LED-dioder slås av.

Hvis du vil justere lysstyrken for dimmbar modus , bytter du til den andre knappen .
Modell 1 : Lavt nivå (effekt : 50%) Modell 2 : Mellomnivå (effekt : 75%) Modell 3 : Høyt nivå (strøm : 100%)

Når enheten allerede er på, trykker du på nytt , den kommer til mellomnivå , trykk på igjen kommer det til høyt nivå . For hvilke nivåer du skal velge, avhenger av deg og sesongen . Foreslå høyeste nivå for vintersesongen og laveste nivå for sommersesongen .

4) Bruksfrekvens: Bruk enheten 1-2 ganger per dag i minst 4 uker. Enheten slås automatisk av etter hver 15 minutters økt . La enheten avkjøles i noen minutter før neste behandling. 

5) Trekk støpselet ut av stikkontakten og oppbevar det på et kjølig, tørt sted.

6) Vedlikehold: For rengjøring anbefaler vi at du bruker et fuktig håndkle eller en bomullsklut å rengjøre skyggeluen. Kontroller at enheten er koblet fra strømnettet, at ledningene er koblet fra og slått av. Bare rengjør stoffdelen av luen og ikke LED-diodene direkte. Ikke la utstyret og luen komme under vann. La den lyshetten lufttørke og uten direkte sollys.

Pulsering (frekvens) med 10 svingninger pr. sekund (10 Hz)
Pulsering av lyset er primært en fordel for behandling av dypvev i kroppen eller hodet og er vist å være mer effektivt enn kontinuerlig lys. I forhold til hårvekst har pulsering neppen noen betydning.

Eksempler på studer omkring behandling av hårtap med rødlysteknologi:
Google Scholar klikk her
PubMed klikk her

Eksempler på studer på hjernehelse og rødlysteknologi:
Google Scholar klikk her
PubMed klikk her

red light therapy for brain health 

Uno Vita rødlysterapi skyggelue (Cap) - Uno Vita AS
Uno Vita AS

Uno Vita rødlysterapi skyggelue (Cap)

kr 3.900 NOK - (inkl. mva)

Slik bruker du Uno Vitas rødlysterapi skyggelue :

1) Koble til stikkontakten (eller transportabelt batteri (følger ikke med) med USB-kabel, to knapper vil så lyste. Trykk deretter på av/på-knappen for å slå på enheten. Den starter alltid  på laveste lysstyrke ( 50% .)

2) Avstand: 0 cm for best resultat, plasser hodet for å stimulere til hårvekst, motvirke  hodepine og forbedre hukommelsen og motvirke sykdom.

3) Velg alternativer:
Trykk raskt på av/på-knappen én gang, slik at av/på-knappen lyser grønt:
a) Trykk én gang på knappen, og alle lysdioder (630 nm 850 nm 940 nm ) slås på.
bI Trykk igjen, og bare de røde lysdiodene (630 nm) vil være på, og nær infrarød (850nm og 940nm) vil være av.
c) Trykk igjen, nær infrarød LED (850nm og 940nm) vil være på, og røde lysdioder (630nm) av. Vær oppmerksom på at infrarødt lys er usynlig for det menneskelige øye, så det kan virke som om lysdiodene er av når den infrarøde led-lampen er på.
d) Trykk igjen, og alle LED-dioder slås av.

Hvis du trykker på av/på-knappen i mer enn 3 sekunder, lyser av/på-knappen blått og:
a) Trykk én gang på knappen, og alle lysdioder (630 nm 850 nm 940 nm) starter å pulsere.
b) Trykk igjen, og bare de røde lysdiodene (630 nm) pulserer.
c) Trykk igjen, og bare de nær infrarøde lysdiodene (850nm og 940nm) pulserer.
d)Trykk igjen, og alle LED-dioder slås av.

Hvis du vil justere lysstyrken for dimmbar modus , bytter du til den andre knappen .
Modell 1 : Lavt nivå (effekt : 50%) Modell 2 : Mellomnivå (effekt : 75%) Modell 3 : Høyt nivå (strøm : 100%)

Når enheten allerede er på, trykker du på nytt , den kommer til mellomnivå , trykk på igjen kommer det til høyt nivå . For hvilke nivåer du skal velge, avhenger av deg og sesongen . Foreslå høyeste nivå for vintersesongen og laveste nivå for sommersesongen .

4) Bruksfrekvens: Bruk enheten 1-2 ganger per dag i minst 4 uker. Enheten slås automatisk av etter hver 15 minutters økt . La enheten avkjøles i noen minutter før neste behandling. 

5) Trekk støpselet ut av stikkontakten og oppbevar det på et kjølig, tørt sted.

6) Vedlikehold: For rengjøring anbefaler vi at du bruker et fuktig håndkle eller en bomullsklut å rengjøre skyggeluen. Kontroller at enheten er koblet fra strømnettet, at ledningene er koblet fra og slått av. Bare rengjør stoffdelen av luen og ikke LED-diodene direkte. Ikke la utstyret og luen komme under vann. La den lyshetten lufttørke og uten direkte sollys.

Pulsering (frekvens) med 10 svingninger pr. sekund (10 Hz)
Pulsering av lyset er primært en fordel for behandling av dypvev i kroppen eller hodet og er vist å være mer effektivt enn kontinuerlig lys. I forhold til hårvekst har pulsering neppen noen betydning.

Eksempler på studer omkring behandling av hårtap med rødlysteknologi:
Google Scholar klikk her
PubMed klikk her

Eksempler på studer på hjernehelse og rødlysteknologi:
Google Scholar klikk her
PubMed klikk her

red light therapy for brain health 

Vis produkt