Frakt med Bring fra kr. 41

Fri frakt for ordre over kr. 3000

Vi sender fra lager i Moss

Forskning på mulige negative effekter av elektromagnetisk stråling

Uno Vita AS |

Forskning på mulige negative effekter av elektromagnetisk stråling (EMF)Bakgrunn.Det er økende debatt og bekymring for effektene av langtidseksponering for elektromagnetiske felt, trådløs stråling som Wi-Fi, mobil (3G,4G og nå 5G), radar, nødnett, magnetfelt fra elektrisk kabler og apparatur med mer. I offentlig debatt kan man få inntrykk av at det ikke finnes god fagfellevurdert forskning viser flere dokumenterte negative effekter av trådløs stråling. Negative effekter av bl.a. trådløs stråling har vært godt kjent siden tidlig på 60 tallet da den Amerikanske ambassaden i Moskva ble «bombardert» med høyintensiv mobilstråling, som medførte at medarbeideren ofte ble syke, følte seg uvelle og reiste hjem ett kort tid i tjeneste. Man begynte med andre ord å bruke trådløs stråling som våpen for over 50 år siden.

Forskningen er tydelig, det er kun markedskreftene som forsøker å tåkelegge fakta
I løpet av de siste 30 årene er det gjort nærmere 40.000 vitenskapelig studier der det kommer frem kraftige føre var varsler og alvorlig bivirkninger som bl.a. økt risiko for kreft i hjernen, DNA-skader, oksidativt stress, immundysfunksjon, endret hjerneutvikling, skadet reproduksjonsevne, søvnforandringer, hormonendringer, hyperaktivitet og hukommelsesproblemer. Vanlige symptomer er hodepine, skjelving, svimmelhet, glemskhet, dårlig konsentrasjon og søvnforstyrrelser.

Nedenfor viser vi til noen vitenskapelige studier for deg som ønsker å lese dokumentasjonen selv:

 • Environmental Health Trust om EMF og helse, klikk her!
 • Google Scholar om EMF og helse, klikk her!
 • PubMed om EMF og helse, klikk her!
 • Microwave News om EMF og helse, klikk her!
 • Forskning omkring elektromagnetisk hypersensitivitet, klikk her!
 • Forskning på sed kvalitet/sperm og stråling, klikk her!

  På tross av all fremkommet dokumentasjon forsøkes det å skape ett inntrykk av at trådløst stråling og annen EMF er ufarlig. Man kan spekulere på årsakene til dette og det åpenbare er at det er mye billigere å bygge ut trådløse nett enn og legge kabel (som ikke ståler) og at det er praktisk og enkelt å bruke trådløs teknologi. Resultatet er at mange ignorerer advarslene og operatørene/leverandørene kan fortsette sin utbygging og tjene gode penger. Det er opptil deg om du vil være føre var og redusere eksponeringen og beskytte deg etter beste evne (det er flere aktuelle teknologier som er viste effektive).

  Det er mye du ikke kan bestemme over, men ditt nærmiljø og dine bruksvaner kan du gjøre noe med!

  TIDLIGERE NESTE