Frakt med Bring fra kr. 41

Fri frakt for ordre over kr. 3000

Vi sender fra lager i Moss

Er jording farlig?

Uno Vita AS |

Feilinformasjon om jording og jordingsprodukter

ording oppstår når teknisk utstyr eller menneskekroppen (eller annet materiale) som leder strøm, kobles direkte til jord (bakken) via en leder. Det samme skjer når du går barbent på stranda, tar på et tre, bader i et vann eller i sjøen eller er i direkte kontakt med bakken på annen måte. Vanligvis forbinder vi jording med elektrisk og teknisk utstyr som er utsatt for statisk elektrisitet og elektromagnetisk støy. Jording fikk sin første tekniske betydning på midten av 1800-tallet da man innførte forløperen til telefoni (telegrafen) med en kabel over Atlanterhavet. Det oppsto elektrisk støy på linjen, men som ble helt eliminert da systemet ble jordet. Siden den gang er alt følsomt elektrisk utstyr blitt jordet, noe som gjør at utstyr og bakken (jord) har samme elektriske potensial og at statisk elektrisitet blir avledet til jord. Enkelt sagt skjer det sammen med kroppen når den blir direkte koblet til jord ved bruk av jordingslaken, jordingsmatte eller når vi går barbeint ute. Det foreligger my informasjon om jording på norsk av flere, inkludert Uno Vita AS (shop.unovita.com) og Helsemagasinet vitenskap og fornuft (vof.no). Uheldigvis er det også publisert norske artikler basert på en tysk artikkel fra 2005, men som gir teknisk feil informasjon om jording. Våre forfedre nøt godt av helsefordelene med å være jordet ved at de hadde jordgulv i husene og brukte lærsko som leder elektrisitet. Imidlertid ble de «frakoblet» jord da de innførte begynte å legge tregulv i jordhytter og seinere innførte gummisåler, linoleumsbelegg på gulv, osv. Forskning har entydig vist at slike framskritt hadde kostnader som nyere forskning klart har dokumentert.

Feilaktige påstander og noen forklaringer
Påstander om at jording skal være helseskadelig, er bla. framsatt av EMF Consult på deres hjemmesider. Vi legger til at dette firmaet også gir mye riktig informasjon om stråling og relaterte temaer, men når dette bidrar til at mennesker som vil ha nytte av å sove på jordingslaken ikke gjør det, bør feil påpekes.

Påstand 1: Jording forverrer elektriske felt og er skadelig for kroppen
Når kroppen (eller hvilken som helst leder der elektroner beveger seg) er jordet, oppstår det et beskyttende felt rundt kroppen (paraplyeffekten). Elektriske apparater i Norge er normalt koblet ledningsnettet (vekselstrøm, 50 Hz, 220/230 volt). Alle apparater eller ledere der det går strøm, danner elektriske felt. Når man er i nærheten av disse elektriske feltene, begynner deler av elektronene i kroppen å «vingle» eller svinge i takt med 50 Hz-frekvensene fra el-nettet og de elektriske apparatene. Hvis man er i direkte kontakt med jord (er jordet), reduseres denne effekten vesentlig, og kroppen får mer ro. Det er korrekt at det elektriske feltet rundt jordingslakenet og/eller kroppen oppå lakenet øker. Alle steder elektroner beveger seg i en leder (strøm), skapes det elektriske felt rundt lederen. Feltet i kroppen reduseres, og støyen reduseres (paraplyeffekten) i tillegg til at det strømmer helsebringende mikrostrømmer fra jord til kroppen. Det samme skjer når man er på stranda om sommeren. Påstanden om «forverring» er med andre ord feil uansett om påstanden er basert på en misforståelse eller manglede kunnskap om grunnleggende fysikk. Kroppen får redusert effekten av elektriske felter når den er jordet og ikke omvendt. Det er også derfor man har jordet elektrisk utstyr siden midten av 1800-tallet.

Påstand 2: Bruk av jordingslaken øker i de fleste tilfellene belastningen på kroppen
Det er dokumentert at det motsatte er tilfellet (se lenker nederst) og at effekten av vekselstrømsfelter (AC) reduseres når man sover på jordingslaken.

Påstand 3: Tordenvær- og lynteorien
Det antydes at jordingslakenet «tiltrekker» seg stråling på samme måte som et lyn vil gå korteste vei til jord. Dette er også galt. For det første er alle jordingslaken og matter (produsert av Uno Vita og øvrige vi er kjent med) utrustet med en 100 kilo-Ohms motstand. Det betyr at det uansett årsak ikke er teknisk mulig at det kan gå høy spenning gjennom lakenet eller personen som ligger oppe på det. Risikoen for at det skal komme et lyn inn av vinduet framfor å slå ned i høyeste leder (tre, telefonstolpe, hustaket, pipa, antennen, osv.) og ta korteste vei til jord via lakenet, er ikke til stede fordi lakenet har for høy motstand. De som bruker av jordingslaken, er 100% beskyttet mot en slik mulighet. For det andre er det fysisk feil at et jordingslaken «tiltrekker» seg stråling. Elektriske felter oppstår som et resultat av at det går strøm gjennom en leder. Et jordingslaken er en leder, og som tidligere nevnt, oppstår et felt rundt lakenet og/eller den som ligger på det. Lakenet kan ikke «tiltrekke» seg felt, det strider mot fysikkens lover.

Påstand 4: Det har ingen hensikt å måle kroppsspenning
Det hevdes at det ikke er noen hensikt å måle kroppspenning mot jord (jordas elektriske potensial). Selvsagt er det hensiktsmessig å måle at man er jordet (da vil spenningen mot jord reduseres mot 0) for å vite at lakenet, matten eller hvilket annet utstyr man bruker for å jorde seg, faktisk fungerer og vil gi de helseeffektene vi vet jording tilbyr.

Påstand 5: Det elektriske feltet avgjør hvor mye strøm det går gjennom kroppen
Det er viktig å forstå at elektriske felt ikke har bevegelige elektroner i seg (ellers ville vi kalt det strøm), men kun energi. Elektriske felt kan bidra til å bevege elektroner der det er elektroner, som i en leder slik kroppen er. Derfor vil felt med 50 Hz vekselstrøm (AC) bidra til at kroppens elektroner «vingler» fram og tilbake inntil man er tilkoblet jord. Da blir man en forlengelse av jordas (den største elektromagneten vi har) elektriske potensial, og paraplyeffekten oppstår (en beskyttende effekt). Indusert spenning avledes til jord med lysets hastighet (umiddelbart). Skulle man bli koblet direkte til en elektrisk kilde som faktisk kan avgi en farlig strøm elektroner (strøm fra et ødelagt husholdningsapparat for eksempel), er lakenet utstyrt med en motstand som gjør at det ikke er teknisk mulig at en farlig strøm passerer gjennom kroppen. Påstand 5 er derfor irrelevant for bruken av jordingslaken.

Konklusjon: risiko ved jording, elektriske felt og helsefordeler ved jording
Jording (gå barbeint, sove på bakken, på jordingslaken, bruke jordingsmatte) er helsebringende. Før 2017 er det publiserte 20 kontrollerte studier som dokumenterer at jording er helsefremmende på flere områder og anbefalt for alle, på samme måten som det er anbefalt å være ute og i kontakt med bakken, få frisk luft og dagslys. Det er riktig at elektromagnetisk stråling (forkortet EMF) fra trådløse nettverk, mobiltelefoner, strømførende kabler, høyspentledninger, ladere og annet elektrisk utstyr skaper felter som kan være en belastning for kroppen. Jording løser ikke alle strålingsproblemer, men reduserer effekten av flere av dem og gir en gunstig terapieffekt. Uno Vita og partnere anbefaler generelt alle å redusere belastningen av menneskeskapt stråling (EMF). Reduksjon av eksponering kan gjøres ved ulike skjermingstiltak (stoff, gardiner, belegg, maling, matter, osv.) som blokkerer/reflekterer høyfrekvent stråling og avleder lavfrekvent elektrisk stråling til jord. Man kan også redusere støy på el-nettet ved bruk av skittenstrømfilter, og man kan bruke teknologi som reduserer skadeeffekten av stråling (Spinor). Mange sider av den menneskeskapte elektromagnetiske utstrålingen kan være skadelige. Vi anbefaler derfor alle med eldre hus og ledningsnett eller ved mistanke om feil å få kontrollert sitt elektriske anlegg. Legg om til jordet kabling der det er mulig å få elektrikeren til å kontrollere at det er god jord uten krypstrøm, slik det skal være. Godt jordet kabling i huset reduserer støy og gjør at du kan være jordet i alle rom du oppholder deg i. Ta gjerne kontakt med oss for hjelp.

Helseeffekter av jording oppsummert
Alle levende vesener har alltid vært i kontakt med bakken, og menneskene mistet først slik kontakt for noen få hundre år siden. Siden 1950-tallet har den industrialiserte delen av verden nesten totalt mistet bakkekontakten. Går du barbeint, bader i sjøen og er i direkte kontakt med jord, er det god medisin. Når du sover og er inne, er du avskåret fra den naturlige elektriske stimulansen fra bakken. Studier av en gruppe som sov jordet, viste følgende:

· 85 % sovnet fortere
· 93 % sov bedre hele natten
· 82 % opplevde reduksjon i muskelstivhet
· 74 % opplevde reduksjon eller bortfall av smerter
· 78 % opplevde bedre helse

Publiserte studier viser at jording bedrer blodets evne til å transportere oksygen, noe som bla. motvirker hjerte- og karsykdom. Videre viser de at jording har positiv effekt på hormonsystemet, mineralbalansen og generelt sett reduserer betennelser og smerter.

Forskning som viser at elektriske felter i hus ikke utgjør noen helserisiko ved jording

Effects of Grounding on Body Voltage and Current in the Presence of Electromagnetic Fields Richard Brown, PhD

Studier som dokumenterer helsemessige gunstige effekter ved jording
Pub Med om jording
Earthing instituttet
Google Scholar

Grunnleggende om jording (engelsk)
Forstå jording fra Earthing instituttet

Jordingsprodukter, jordingslaken, jordingsmatte og jordspyd kan bestilles i nettbutikken: shop.unovita.com

Copyright Uno Vita AS – 2019 - Jan F. Poleszynski
Uno Vita AS - Sjøgata 15, 1516 Moss - Norge
Telefon: (+47) 22 09 18 80 e-post sales@unovita.com
Nettbutikk: shop.unovita.com

TIDLIGERE NESTE