Frakt med Bring fra kr. 41

Fri frakt for ordre over kr. 3000

Vi sender fra lager i Moss

Hydrogen og menneskers helse og biologi

Uno Vita AS |

Hydrogen og menneskers helse og biologi
Hydrogen er atomelementet som danner organiske molekyler og overfører kjemisk energi ved vibrasjoner, tunneling og resonans. Det er også en viktig del av vann og fossilt brensel.

Molekylært hydrogen kan redusere oksidativt stress og forbedre cellulær funksjon ved å undertrykke proinflammatoriske cytokiner og regulere antioksidantgener. Det har nylig fått oppmerksomhet som en mulig behandling for metabolsk syndrom, som er forbundet med redoksdysregulering og kronisk betennelse.


Vanlig hydrogen vs. tungt hydrogen: Hvordan påvirker de kroppen vår?
Oppdatert med informasjon om ATP-syntaser og deuterium:

Tenk deg hydrogen, et grunnstoff vi alle kjenner til fra vann (H2O). Men visste du at det finnes to typer hydrogen? Vanlig hydrogen, som i vann, og tungt hydrogen, kalt deuterium. De ser like ut, men har en viktig forskjell: vekt.

Deuterium er som en tyngre versjon av hydrogen.Den kan ta plassen til vanlig hydrogen i kjemiske forbindelser og reaksjoner i kroppen vår. Problemet er at deuterium bremser ned disse reaksjonene og forstyrrer molekylenes form.

Hvordan påvirker deuterium ATP-syntaser?
ATP-syntaser er små motorer som spinner inne i mitokondriene, kroppens kraftverk. De roterer med en utrolig hastighet på 6000-9000 omdreininger per minutt for å produsere energi i form av ATP, et energilagringsmolekyl som driver alle celler i kroppen.

For å fungere effektivt trenger ATP-syntaser elektroner for å tiltrekke seg protoner (hydrogenioner). Disse protonene brukes deretter til å lage adenosintrifosfat (ATP). Men hvis ATP-syntasene har for mye deuterium, bremses prosessen ned. Deuterium er tyngre og beveger seg saktere enn vanlig hydrogen, noe som forstyrrer den nøyaktige timingen og presisjonen som er nødvendig for ATP-syntese.

Konsekvenser av deuteriumforstyrrelse av ATP-syntaser:

 • Redusert energiproduksjon: Når ATP-syntaser ikke fungerer optimalt, produseres det mindre ATP. Dette kan føre til redusert energi i cellene, noe som kan ha en rekke negative effekter på kroppsfunksjonen.
 • Cellefunksjonsforstyrrelser: ATP er avgjørende for en rekke viktige cellefunksjoner, inkludert signaloverføring, muskelkontraksjon og proteinbiosyntese. Redusert ATP-produksjon kan forstyrre disse funksjonene og føre til ulike helseproblemer.
 • Kroniske sykdommer: Lavere ATP-nivåer har blitt knyttet til en rekke kroniske sykdommer, inkludert hjertesykdom, diabetes og kreft.

Hva kan vi gjøre?
Selv om vi ikke kan unngå deuterium fullstendig, er det ting vi kan gjøre for å redusere eksponeringen og beskytte ATP-syntasefunksjonen:

 • Drikk rent vann: Vann med lavt deuteriuminnhold er tilgjengelig.
 • Spis økologisk mat med godt med naturlig fett: Økologiske matvarer har generelt lavere deuteriumnivåer enn konvensjonelle matvarer.
 • Begrens inntaket av bearbeidet mat: Bearbeidet mat har ofte høyere deuteriumnivåer.
 • Reduser stress: Stress kan øke kroppens produksjon av deuterium.
 • Fysisk aktivitet: Regelmessig mosjon kan forbedre ATP-syntaseaktiviteten.

I tillegg til å bremse oksidative reaksjoner, kan deuterium øke motstanden til en forbindelse mot nedbrytning av oksidative radikaler. Dette er spesielt viktig for næringsstoffer som er utsatt for nedbrytning av reaktive oksygenarter. Et eksempel er linolsyre, en av de vanligste flerumettede fettsyrene i kostholdet. Linolsyre er svært utsatt for lipidperoksydasjon fordi den har en labil posisjon hvor hydrogenabstraksjon kan utløse en selvforplantende kjedereaksjon.

Et annet eksempel på virkningen av deuteriumreduksjon er en studie som viste at senking av konsentrasjonen av deuterium i et kulturmedium økte overlevelsesraten for nevroner under glukosemangel. Resultatene viser at det senkede deuteriuminnholdet økte stabiliteten til den cellulære membranen, slik at den kunne motstå oksidativt stress mer effektivt.

Deuteriumreduksjon er en tilnærming som har vekket interesse innenfor kreftforskning. Her er noen måter det kan bidra til å motvirke kreft:

 • Redusert celleproliferasjon: Kreftceller har ofte en økt evne til å dele seg raskt. Deuteriumreduksjon kan potensielt bremse denne prosessen ved å påvirke cellevekst og celledeling.
 • Forbedret mitokondriefunksjon: Mitokondrier er cellens kraftverk, og de spiller en viktig rolle i energiproduksjonen. Deuteriumreduksjon kan bidra til å forbedre mitokondriefunksjonen, noe som kan være gunstig for å bekjempe kreft.
 • Redusert oksidativt stress: Kreftceller er ofte utsatt for høyt oksidativt stress, som kan føre til DNA-skader og mutasjoner. Deuteriumreduksjon kan bidra til å redusere dette stresset og beskytte cellene.
 • Styrket immunrespons: Et sterkt immunsystem er avgjørende for å bekjempe kreft. Deuteriumreduksjon kan potensielt forbedre immunresponsen og hjelpe kroppen med å identifisere og eliminere kreftceller.

Innånding av hydrogen
Hydrogen er viktig for kroppene våre fordi det fungerer som en katalysator for å skape energi fra maten vi forbruker i form av adenosin-5'-trifosfat eller ATP. Denne energien brukes deretter til å flytte og kontrollere kroppens celler, organer og vev. Hydrogen er også en potent antioksidant som fjerner aktivt oksygen fra kroppen og beskytter mot mange forskjellige sykdommer og tilstander, inkludert hjertesykdom, astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOL), Alzheimers sykdom, depresjon, kreft og til og med treningsindusert oksidativt stress.

Hvorfor kan hydrogen være bra for kroppen vår?
Kroppen vår er full av små "kraftverk" kalt mitokondrier. Disse kraftverkene produserer energi, men de kan også lage skadelige stoffer kalt reaktive oksygenarter. Heldigvis kan hydrogen hjelpe!

Hva kan hydrogen gjøre?

 • Fjerne giftstoffer: Hydrogen kan snike seg inn i cellene og mitokondriene våre og fjerne disse skadelige stoffene.
 • Dempe betennelse: Betennelse er involvert i mange sykdommer. Hydrogen kan bidra til å roe ned betennelse i kroppen.
 • Styrke cellenes forsvar: Hydrogen kan øke mengden antioksidanter i cellene våre. Antioksidanter hjelper til å beskytte cellene mot skader.
 • Forbedre immunforsvaret: Hydrogen kan hjelpe immunforsvaret vårt å fungere bedre og beskytte oss mot sykdom.

Fordi de fleste sykdommer er forbundet med en ubalanse av ROS (som ofte medfører lav cellespenning), har hydrogen potensial til å fungere som en terapeutisk behandling for ulike lidelser som involverer dysregulering av ROS-nivåer. Studier har vist at hydrogen har gunstige effekter i et bredt spekter av medisinske tilstander, som iskemisk hjertesykdom, hjerneslag, revmatoid artritt, ikke-alkoholholdig fettleversykdom, astma, KOLS og oksidativt stress hos nyredialysepasienter. Det kan også forbedre treningsytelsen, forbedre hudens helse, lindre nevropatisk smerte etter ryggmargsskade og bremse aldringsprosessen.

Innånding av hydrogen kan hjelpe lungene dine!

 • Reduserer oksidativt stress (skade på lungene fra frie radikaler).
 • Fremmer regenerering (nye lungeceller vokser).
 • Forebygger fibrose (arrvev i lungene).
 • Demper kronisk obstruktiv lungesykdom (COPD).

Hvordan?
Hydrogen aktiverer et signal i cellene som beskytter dem mot oksidativt stress.

Molekylær hydrogengass kan lett inhaleres ved hjelp av en bærbar enhet, noe som gjør den til en effektiv terapi for ulike sykdommer forbundet med oksidativt stress og inflammatoriske responser. Det har vist seg å være mer effektivt enn andre oksidasjonsreduserende terapier som polyfenoler og vitamin C i å øke cellulær redoksstatus, noe som resulterer i beskyttelse mot oksidativt stress og betennelse. Videre kan innånding av hydrogen forhindre dannelse av nitrosaminer og andre kreftfremkallende forbindelser ved å hemme glyoksal metabolisme. Dette antyder at molekylært hydrogen kan være en lovende kandidat for forebygging av kreft og andre sykdommer. Imidlertid er det nødvendig med ytterligere klinisk forskning for å evaluere effektiviteten og sikkerheten til molekylær hydrogeninnånding for en rekke sykdommer.

Hydrogen vann
Hydrogen er et viktig element i menneskekroppen, da det danner det meste av vannet i cellene våre. Det finnes også i andre stoffer som mennesker forbruker, for eksempel karbohydrater (sukker og stivelse), fett og proteiner. Hydrogen har mange funksjoner i kroppen, inkludert å støtte organismer og redusere oksidativt stress og betennelse. Molekylært hydrogen er en fargeløs, luktfri gass som kan passere gjennom blod-hjernebarrieren og komme inn i celler. Menneskelige celler kan produsere molekylært hydrogen gjennom enzymatiske reaksjoner, men det produseres også i små mengder i kroppen av visse bakterier.

På grunn av sine unike antioksidantegenskaper har hydrogen en kraftig effekt på menneskekroppen. Molekylært hydrogen kan selektivt fjerne skadelige frie radikaler fra kroppen, og la nyttige være alene.

I en studie viste personer som drakk hydrogenrikt vann redusert oksidativ skade på cellulære strukturer i leveren og nyrene. De hadde også forbedret livskvalitetspoeng sammenlignet med de som drakk vanlig vann. En annen studie med tykktarmskreftpasienter som gjennomgikk kjemoterapi fant at å drikke hydrogenrikt vann reduserte strålingsindusert leverskade. Behandlingen hjalp disse pasientene til å føle seg bedre, og det forstyrret ikke deres kjemoterapiregime.

Andre studier har vist at å drikke hydrogenrikt vann kan forbedre risikofaktorer for metabolsk syndrom, som høye triglyseridnivåer og magefett. Det har også vist seg å forbedre treningsytelsen og redusere betennelse i hjernen.

Molekylært hydrogen kan hemme aktiveringen av proinflammatoriske molekyler og redusere produksjonen av reaktive oksygenarter, noe som kan forårsake skade på lipider, proteiner og mitokondrielt DNA. Det kan også undertrykke apoptose og forhindre oksidativ skade på immunsystemet.

Akutte sykdommer og kronisk sykdom kan forebygges eller behandles med hydrogenrikt vann, noe som kan hjelpe kroppen med å regulere og balansere det oksidative stressnivået. Det kan også lindre nevropatisk smerte forårsaket av ryggmargsskade og lindre sepsis-indusert akutt lungeskade.

I en dobbeltblind placebokontrollert studie fant forskerne at personer som drakk 1,5 liter H2-vann i fire uker, viste en større økning i serum biologisk antioksidantkapasitet enn de som drakk vanlig vann. Dette skyldes at molekylært hydrogen direkte kan påvirke den cellulære redoksstatusen. Dette funnet antyder at molekylært hydrogen er en lovende terapi for aldringsrelaterte forhold.

Artikler om deuterium og deuterium (“tungt hydrogen”) fra Helsemagasinet vitenskap og fornuft (vof.no).

Lavt innhold av deuterium i kroppen gir god helse, klikkher
Lettvann, glyfosat og kroppens fysiologi, klikkher
LETTVANN – mot aldring og for bedre helse, klikkher
VANN til glede og besvær, klikkher
LETTVANN MOT KREFT, klikkher

*Distribuert med tillatelse fra stiftelsen.

Skrevet av Jan Fredrik Poleszynski - Uno Vita AS - 2024 - Copyright

TIDLIGERE NESTE